Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen voor makelaars: nieuw uitstel tot 20 oktober 2024 !

Bent u verzekeringsmakelaar en wordt u voor uw bemiddeling vergoed via een contract dat u met uw klant (de verzekeringsnemer) hebt afgesloten?

Door de wetswijziging aangebracht door de wet van 28 december 2023 (1) is ook die vergoeding onderworpen aan de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen.

Gezien de praktische implicaties van deze wetswijziging en omdat de voormelde wet pas op 29 december 2023 werd gepubliceerd, wordt de initieel toegekende termijn van 20 juni 2024 voor het aangeven en betalen van de verschuldigde taks op die vergoedingen verlengd tot 20 oktober 2024.

Die verlengde termijn is van toepassing op de aangiften en betalingen die betrekking hebben op de maanden januari tot augustus 2024.

Als u gebruik wil maken van dit uitstel, gebruikt u dit specifieke aangifteformulier (PDF, 130.25 KB)(This hyperlink opens a new window).

Voor alle andere verrichtingen blijven de aangifte- en betalingstermijnen van de taks onveranderd.

(1) Zie artikel 176/1 van het Wetboek diverse rechten en taksen, zoals gewijzigd door artikel 2 van de wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen


Mots clés

Articles recommandés

Van de naar de code van de openbare weg ... : ins en outs ...

Uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2024 : aangiften, opgaven en betalingen