Kijk uit voor e-mails met de boodschap: ‘Federale boete’

Wij kregen afgelopen week maar liefst 3 459 meldingen van valse berichten met de boodschap: ‘Federale boete’. De bijlage in de e-mail bevat een document (Strafvordering.pdf) dat van Europol lijkt te komen. Dit bericht komt niet van een politiedienst. Het is een poging tot oplichting.

Je wordt zogezegd opgeroepen in verband met zedenfeiten en je wordt aangemaand om dringend contact op te nemen met een ambtenaar.

Het bericht komt zeer gewichtig en dwingend over. De bedoeling is je bang te maken en geld af te persen. Deze vorm van oplichting is niet nieuw, maar blijft hardnekkig circuleren en maakt veel mensen bang.

Je kreeg zelf een dergelijk bericht ? Geen paniek
  • Open de bijlage niet.
  • Antwoord niet en neem geen contact op met de persoon die in het bericht wordt genoemd.
  • Markeer het bericht als SPAM of ongewenst.
  • Blokkeer de afzender.
  • Verwijder het bericht.
Je kreeg een dergelijk bericht en reageerde er op. Wat nu?
  • Contacteer je bank en/of Card Stop op 078 170 170 als je geld hebt overgemaakt aan de oplichter. Op die manier kunnen eventuele frauduleuze transacties geblokkeerd worden.
  • Doe een aangifte bij de lokale politie van je woonplaats. Verzamel zo veel mogelijk gegevens en neem deze mee als je een aangifte gaat doen.
strafvordering

Bron: Safeonweb

Mots clés

Articles recommandés

Bijna 47.000 meldingen van fraude en bedrog in 2023 : focus op de meldpunt via de Fod Economie

Pas op voor beleggingsfraude met deepfakes

10 miljoen verdachte berichten naar Safeonweb in 2023