Knelpunten : de budgetaire sleutels ...

België heeft op 30 april 2024 een laatste stabiliteitsprogramma voorgelegd aan de instanties van de Europese Unie.


Dit stabiliteitsprogramma heeft een louter indicatief karakter omwille van twee redenen.

Ten eerste zijn er op 30 april 2024 nieuwe Europese begrotingsregels in werking getreden waarbij stabiliteitsprogramma’s in de toekomst vervangen zullen worden door nationale structurele begrotingsplannen voor de middellangetermijn.

Ten tweede zijn er in juni federale en regionale verkiezingen en is het dus aan de volgende regeringen om België te engageren voor de komende jaren.

Vind het stabiliteitsprogramma hier terug. (PDF, 522.44 KB)

Mots clés