Minimumbedrag van het flexi-uurloon aangepast tot 1 november 2023

In het kader van een flexi-job heeft de werknemer recht op een loon (bruto is netto aangezien er geen inhoudingen zijn) dat niet lager mag zijn dan 8,82 EUR per uur (niet-geïndexeerd). Eveneens wordt, samen met ieder loon, een flexi-vakantiegeld uitbetaald van 0,68 EUR per uur (niet-geïndexeerd, totaal dus 9,50 EUR per uur).

Door een aanpassing voortvloeiend uit een indexoverschrijding, bedraagt vanaf 1 november 2023 het minimumbedrag van het flexi-uurloon 11,19 EUR en het flexi-vakantiegeld 0,86 EUR per uur (totaal dus 12,05 EUR).

Voor activiteiten uitgevoerd binnen het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330) of bij een openbare instelling en diensten van de publieke zorgsector, heeft de werknemer recht op een basisloon dat niet lager mag zijn dan 11,49 EUR per uur (niet-geïndexeerd).

Aangepast aan de indexevolutie, bedraagt vanaf 1 november 2023 dit minimumbedrag van het flexi-uurloon 14,57 EUR en het flexi-vakantiegeld 1,12 EUR per uur (totaal dus 15,69 EUR).

Mots clés

Articles recommandés

Absenteïsme: Nog nooit waren zoveel werknemers frequent ziek afwezig van het werk (16%)

Nieuw! Wat is de pensioenbonus en hoe bouwt u die op?