Mis de deadlines voor de fiscale fiches niet : alles wat u moet weten voor het aanslagjaar 2024

Zoals iedereen weet, vermelden de verschillende berichten aan schuldenaars de uiterste datums voor het indiening van de betreffende fiches, per soort inkomen.

In de volgende regels zou u deze kalender in een praktische vorm vinden.

Lonen (fiche 281.10)(externe link)

Pensioenen (fiche 281.11)(externe link)

Vervangingsinkomen (ziekte- en invaliditeitsverzekering) (fiche 281.12)(externe link)

Werkloosheidsuitkeringen (fiche 281.13)(externe link)

Vervangingsinkomen (verzekeringsinstellingen) (fiche 281.14)(externe link)

Inkomsten uit pensioensparen (fiche 281.15)(externe link)

Wettelijke vergoeding wegens blijvende ongeschiktheid (fiche 281.16)(externe link)

Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (voorheen Brugpensioenen) (fiche 281.17)(externe link)

Vervangingsinkomen (fiche 281.18)(externe link)

Bezoldigingen van bedrijfsleiders (fiche 281.20)(externe link)

Inkomsten uit verenigingsactiviteiten (Fiche 281.27)(externe link)

Inkomsten uit de deeleconomie (281.29)(externe link)

U moet vóór 01.03.2024 via Belcotax-on-web de fiches indienen voor de inkomsten betaald of toegekend in het jaar 2023, zelfs indien u anders dan per kalenderjaar boekhoudt. Opgelet: U moet vóór 1 maart aan iedere verkrijger van de inkomsten een afschrift van de fiche overhandigen om deze laatste in staat te stellen zijn aangifte in de personenbelasting of in de belasting van niet-inwoners in te vullen. Het staat u daarbij vrij om dit afschrift via een drager naar eigen keuze te bezorgen, eventueel via e-mail of via de post. Als u de fiche uitsluitend via e-mail verstuurt, vraagt u best voorafgaand het akkoord van de verkrijger van de inkomsten

Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten (Fiche 281.40)(externe link)

De schuldenaars van renten zijn ertoe gehouden de individuele fiches 281.40 voor het jaar

2023 ten laatste op 29 februari 2024 in te dienen.

Een exemplaar van de fiche moet worden overgemaakt aan de verkrijger van de inkomsten

om hem toe te laten zijn aangifte in de inkomstenbelastingen in te vullen.

Auteursrechten en naburige rechten (Fiche 281.45)(externe link)

De schuldenaars van inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten zijn ertoe

gehouden de individuele fiches 281.45 voor het jaar 2023 ten laatste op 29 februari

2024 in te dienen.

Een exemplaar van de fiche moet worden overgemaakt aan de verkrijger van de

inkomsten om hem toe te laten zijn aangifte in de inkomstenbelastingen in te vullen.


FiscaliteitF.F.F.Bericht aan schuldenaars : aanslagjaar 2024Mots clés

Articles recommandés

Auteursrechten: Uitsluiting van softwareontwikkelaars is redelijk verantwoord volgens het Grondwettelijk Hof

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Knelpunten ….