Bericht aan schuldenaars : aanslagjaar 2024

​De 'berichten aan de schuldenaars' bevatten de richtlijnen voor het gebruik, het invullen en het verbeteren van de verschillende fiscale fiches.

Deze berichten aandachtig lezen is geen overbodige luxe. Ze vermelden expliciet de uiterste datum voor het inleveren van de formulieren, de wijzigingen waarmee rekening moet worden gehouden en de model van de fiche die moeten worden gebruikt.


Berichten aan schuldenaars


Modellen fiches
Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Knelpunten ….

Staatsbons - Uitgifte van 4 juni 2024 - Aankondiging