Nationaal Contactpunt voor verantwoord ondernemen in multinationale ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn aanbevelingen aan het adres van de ondernemingen die activiteiten ontplooien in of vanuit landen die de richtlijnen onderschrijven.

Opdracht

Het Nationaal Contactpunt (NCP) staat in voor:
 • promotie over de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de zorgvuldigheidsplicht van ondernemingen (publicaties en evenementen),
 • uitwerking van een niet-gerechtelijk mechanisme bij aangevoerde niet-naleving op de richtlijnen door een onderneming: bemiddelingverzoening.

Waarom en hoe het NCP inschakelen?

Het NCP biedt een platform voor dialoog, zodat in een constructieve en serene sfeer naar oplossingen kan worden gezocht.

Iedere organisatie en elk individu kan bij het NCP klacht indienen naar aanleiding van een vermeende schending van de OESO-richtlijnen door een onderneming of een organisatie.

In welke omstandigheden?
Wanneer de richtlijnen niet worden nageleefd door een onderneming die in België actief is en/of die in een ander land actief is, maar haar hoofdzetel in België heeft.

Door wie?
Elke betrokkene of, met andere woorden: • een vakbond, • een NGO, • werknemers,
• een lokale vereniging, • enige andere natuurlijke persoon of rechtspersoon

Inhoudelijk?
De klacht moet minstens melding maken van: • toelichting bij het dossier en de context, • het belang van de eiser, • de betrokken richtlijnen.
Een klacht kan worden ingediend: • per brief, • via e-mail, • via het onlineformulier.

Bron : FOD Economie, juli 2020

  Tags

  • NCP
  • OESO
  • multinatiionale ondernnemingen
  • verantwoord ondernemen