Raadpleging op ontwerpadvies: openbaarmakingsverplichtingen VOF en CommV bij onmiddellijke sluiting van de vereffening

De Commissie publiceert een nieuw ontwerpadvies waarin zij de jaarrekeningrechtelijke gevolgen toelicht van de onmiddellijke sluiting van de vereffening bij een VOF of CommV die niet onderworpen is aan de openbaarmakingsverplichtingen van Belgische vennootschappen.Reacties op dit ontwerpadvies kunnen tot en met woensdag 1 mei 2024 worden ingestuurd.

Mots clés

Articles recommandés

Fiscaal woonplaatsattest (276conv) - indienen van gegroepeerde aanvragen via MyMinfin

Terugbetaling van kapitaal in vreemde valuta aan de aandeelhouders

Publicatieblad : nieuwe geconsolideerde tekst van de IFRS-EU-standaarden