Nieuwe Europese cybersecurity NIS2-richtlijn: wat betekent dit voor jouw onderneming?

Vanaf oktober 2024 verplicht de Europese NIS2-richtlijn ondernemingen in tal van nieuwe sectoren om strikte beveiligingsprincipes en risicobeheersmaatregelen te implementeren. De richtlijn moet de digitale weerbaarheid van Europa versterken door organisaties te verplichten om zich beter te beschermen tegen datalekken en kritieke infrastructuur en persoonlijke gegevens beter te beveiligen. De impact van NIS2 wordt groot, want ook bedrijven die samenwerken met bedrijven die onder de NIS2-richtlijn vallen, zullen gelijkaardige maatregelen moeten nemen. Ontdek wat de richtlijn voor jouw onderneming betekent en waar je steun kan vinden.


De Europese NIS2-richtlijn

De Europese NIS2-richtlijn wordt vanaf oktober 2024 nationale wetgeving in België en verplicht een grotere groep van ondernemingen om zich beter te beveiligen tegen cyberaanvallen. Ze moeten hun cyberveiligheid afstemmen op strikte algemeen aanvaarde beveiligingsprincipes en risicobeheersmaatregelen die verder gaan dan enkel technologische maatregelen. In tegenstelling tot voorloper NIS1 worden ook boetes en aansprakelijkheid gekoppeld aan de richtlijn. De richtlijn geldt voor kritieke sectoren, maar zal een brede impact hebben. Ook ondernemingen die niet onder NIS2 vallen, zullen gevolgen ervaren. Wie in de toekomst wil samenwerken met een organisatie die onder de NIS2-richtlijn valt, zal een beveiliging moeten hebben die aan bijna dezelfde voorwaarden voldoet. NIS2 zal stilaan de norm worden voor meer en meer Vlaamse ondernemingen.

Steun nodig? Ontdek de cybersecurity verbetertrajecten

De goedkeuring van de Belgische wetgeving rond NIS2 betekent dat je actief aan cyberveiligheid moet werken. Via de cybersecurity verbetertrajecten kunnen ondernemingen die hun cybersecurity willen afstemmen op NIS2 steun krijgen van VLAIO. Vanaf nu kunnen ook grote ondernemingen die onder de NIS2-richtlijn vallen aan een verminderd steunpercentage (35%) een beroep doen op de diensten van de dienstverleners van de cybersecurity verbetertrajecten.

Het belang van cybersecurity

Ondernemingen zijn de voorbije jaren op een razendsnel tempo digitale tools en oplossingen gaan gebruiken. Daardoor zijn zij in grote mate digitaal geconnecteerd met klanten en leveranciers. Deze digitale transformatie levert enerzijds efficiëntiewinsten op, maar confronteert de ondernemingen anderzijds met de uitdaging om alles op een cyberveilige manier te laten gebeuren. We zien dan ook dat het aantal cyberincidenten exponentieel is toegenomen. En de cybercriminelen gaan steeds innovatiever te werk waarbij ook zij gebruik maken van de nieuwste digitale technologieën zoals AI. Het beschikken over een cybersecurityplan is daarom cruciaal voor elke onderneming. Wacht niet met het starten van een cybersecurity verbetertraject.


Mots clés

Articles recommandés

Economische voorjaarsprognoses 2024: een geleidelijke expansie in het licht van grote geopolitieke risico's

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Nieuwe regels voor bronbelastingprocedures (FASTER)