Nieuwe IFAC-studie breidt inzichten uit in openbaarmaking en zekerheid van duurzaamheid buiten de G20

Gegevens uit het mondiale Zuiden tonen de noodzaak aan van ISSB Global Baseline Disclosure-eisen en een bredere reikwijdtegarantie.

Nieuw onderzoek van de International Federation of Accountants (IFAC) breidt haar duurzaamheidsgegevens en assurance-gegevens uit naar twintig extra rechtsgebieden buiten de G20 waarover eerder werd gerapporteerd. Het nieuwe rapport, The State of Play: Beyond the G20 , richt zich op het Mondiale Zuiden met gegevens uit drie rechtsgebieden uit Latijns-Amerika, zes in Afrika en het Midden-Oosten, en vier in de regio Azië-Pacific, evenals zes kleinere rechtsgebieden. economieën binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Kevin Dancey, CEO van IFAC, zei: “In zijn geheel bekeken bieden de State of Play-rapporten nu gegevens over de huidige marktpraktijken van bijna 2.000 van de grootste beursgenoteerde bedrijven in tweeënveertig rechtsgebieden over de periode 2019 tot en met 2021. Deze bredere kijk op openbaarmaking en zekerheid maakt nog duidelijker dat we ons nog in de beginfase bevinden van het traject om investeerders en andere belanghebbenden te voorzien van consistente, vergelijkbare, beslissingsgerichte en gegarandeerde duurzaamheidsinformatie die net zo betrouwbaar is als financiële informatie. ”

Hoewel de gegevens een stijgende trend laten zien in het aantal zekerheidsgevallen, wordt de reikwijdte van de zekerheid die bedrijven verkrijgen steeds kleiner. Bovendien is er sprake van fragmentatie in de wijze waarop de assurance-standaard wordt gebruikt. De onlangs door de International Auditing and Assurance Standards Board voorgestelde standaard voor duurzaamheidsborging – International Standard on Sustainability Assurance 5000 – behandelt beide kwesties. De International Ethics Board for Accountants werkt ook aan het verbeteren van de onafhankelijkheids- en ethische vereisten ter ondersteuning van hoogwaardige borging.

Terwijl regeringen, toezichthouders en beleidsmakers over de hele wereld hun aandacht richten op nieuwe duurzaamheidseisen, voert IFAC dit en ander onderzoek uit om het bewustzijn over de behoefte aan hoogwaardige duurzaamheidsinformatie te helpen vergroten en op bewijs gebaseerde beleids- en regelgevingsbeslissingen te bevorderen, zowel waarvan zij in lijn zijn met haar inzet voor de adoptie van ISSB-standaarden en het Partnership Framework van het ISSB.

Aanvullende belangrijke bevindingen

  • 89% van de onderzochte bedrijven rapporteerde enige ESG-informatie in 2021, waarbij 48% van deze bedrijven enige mate van zekerheid ontving.
  • Het openbaar maken van duurzaamheid is – zowel binnen de G20 als daarbuiten – nog steeds een ‘alfabetsoep’ van normen en kaders. Uit dit onderzoek blijkt echter dat er meer verband bestaat tussen duurzaamheid en financiële informatie: slechts 19% van de bedrijven vertrouwt op zelfstandige duurzaamheidsrapporten, vergeleken met 50% voor de G20 (zoals gerapporteerd in The State of Play: Sustainability Disclosure & Assurance 2019-2021 , gepubliceerd in samenwerking met AICPA-CIMA).
  • Het zekerheidspercentage is gestegen van 37% naar 48%, maar de opdrachten bestrijken een steeds kleiner aantal onderwerpen. Met name de zekerheid over een bredere reikwijdte is gedaald van 74% in 2019 naar 64% van de opdrachten in 2021.
  • De meeste assurance-opdrachten zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties: 62% van de assurance-opdrachten in 2021.
  • Bij 81% van deze assurance-opdrachten werd de International Standard on Assurance Engagement 3000 van de IAASB toegepast.

Download

Mots clés

Articles recommandés

Wijzigingen aan de gedragscode tussen banken en KMO's

Vrouwelijk ondernemerschap in Brussel: een potentieel om te valoriseren

De tweede pensioenpijler in beeld - Overzicht 2023