Nieuwe mondiale regels in WTO-verband vereenvoudigen de handel in diensten

De handel in diensten heeft zojuist een impuls gekregen met de inwerkingtreding van nieuwe regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die de handel in diensten vergemakkelijken en vereenvoudigen. De nieuwe regels zijn van toepassing op een grote en diverse groep WTO-leden, waaronder ontwikkelde landen, ontwikkelingslanden en minst ontwikkelde landen, die 92 % van de wereldhandel in diensten vertegenwoordigen.

De handel in diensten is <em>booming business</em> en ik ben blij dat zoveel WTO-leden nu duidelijke regels toepassen die de transparantie, efficiëntie en voorspelbaarheid verbeteren. Dit zal met name onze kmo’s helpen om succesvol te zijn en wereldwijd te groeien. Wij hebben ons vanaf het begin ingezet voor dit initiatief, dat niet alleen goed is voor het bedrijfsleven, maar ook aantoont dat compromissen mogelijk zijn binnen de WTO. Ik zie ernaar uit dat meer leden zich aansluiten en deze nieuwe mogelijkheden optimaal benutten.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor hande

De verzameling regels die zijn overeengekomen in het gezamenlijk initiatief inzake binnenlandse regelingen voor diensten (Joint Initiative on Services Domestic Regulation) zullen de vergunningsvereisten stroomlijnen en de procedurele belemmeringen voor bedrijven over de hele wereld verlichten, met name voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Deze overeenkomst zal de kosten van de wereldwijde handel in diensten met meer dan 110 miljard euro per jaar helpen verlagen door ervoor te zorgen dat de vergunnings- en kwalificatievereisten en de procedures transparant, efficiënt en voorspelbaar zijn.

Minder formulieren, meer handel

De dienstensector is momenteel de grootste en snelst groeiende sector van de economie. In de EU is de dienstensector in zijn geheel goed voor ongeveer 75 % van het bbp en de werkgelegenheid, terwijl de handel in diensten goed is voor 25 % van het bbp van de EU en meer dan 20 miljoen banen ondersteunt. Wereldwijd wordt de uitvoer van diensten gewaardeerd op meer dan 6 biljoen EUR, wat neerkomt op 23 % van de totale wereldhandel. Bovendien heeft de handel in diensten een aanzienlijk en veelzijdig effect op de ontwikkeling van een land, doordat diensten voor ontwikkelingslanden een directe manier zijn om hun uitvoer te diversifiëren.

De duidelijke regels voor vergunningen die in het kader van dit gezamenlijk initiatief zijn overeengekomen, zullen de handel in diensten aanzienlijk vergemakkelijken. Dit kan met name een uitkomst zijn voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en vrouwelijke ondernemers, die vaak niet beschikken over dezelfde middelen om het hoofd te bieden aan de complexe vereisten die gelden voor het betreden van buitenlandse markten.

De regels leveren ook een bijdrage aan het realiseren van de digitale agenda, aangezien sectoren als telecommunicatie, ICT, engineering en het bankwezen er baat bij hebben. Het is tevens de eerste keer dat een WTO-tekst een bindende bepaling over non-discriminatie tussen mannen en vrouwen bevat.

Achtergrond

71 WTO-leden, waaronder de EU, passen de nieuwe regels nu toe.

In de zogeheten lijsten van specifieke verbintenissen legt elk WTO-lid in WTO-verband toezeggingen vast voor de manier waarop zij omgaan met buitenlandse dienstverleners. De leden die aan dit gezamenlijk initiatief deelnemen, hebben hun lijsten verbeterd door de nieuwe regels voor binnenlandse regelingen erin op te nemen. Op basis van het zogeheten beginsel van de meest begunstigde natie zullen de nieuwe regels voordelen opleveren voor de dienstverleners van alle WTO-leden.
Mots clés

Articles recommandés

Vragen en antwoorden over de herziene richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen stijgt

5 beoordelingscriteria om als innovatieve startup te scoren