Ondersteuningsmaatregelen met betrekking tot de betalingstermijnen

De steunmaatregelen toegekend voor accijnzen en verpakkingsheffing voor alcohol en al dan niet alcoholhoudende dranken worden verlengd tot 31 maart 2021 volgens dezelfde modaliteiten zoals vermeld in de vorige mededeling.

Voor wat de BTW betreft, worden de maatregelen niet verlengd. Zoals initieel was voorzien, nemen deze een einde op 31 december 2020.

Bron: FOD Financiën

   Tags

   • BTW
   • accijnzen en verpakkingsheffing
   • alcoholhoudende dranken
   • covid-19
   • ondersteuningsmaatregelen