Ontwerpadvies CBN : schuld voor vakantiegeld - reageren kan tot en met dinsdag 23 mei 2023 !

In dit advies onderzoekt de Commissie in hoeverre rekening kan of moet worden gehouden met mogelijke toekomstige loonstijgingen bij de boeking van de schuld Vakantiegeld op de afsluitdatum van het boekjaar.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitief advies.

> Text van ontwerpadvies

> Reageer op advies

Bron : Commissie van boekhoudkundige normen, april 2023

Mots clés

Articles recommandés

Basisbankdienst voor ondernemingen : weigeringsgronden

Blijvende onzekerheid ontrent de fiscale neutraliteit van de vereenvoudidge zusterfusie ...

20 vragen en antwoorden over de evaluatie van de economische governance