Openbare raadpleging : opdracht van de bedrijfsrevisor - inbreng in natura en quasi-inbreng (ontwerp van norm)

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de raad van het IBR het ontwerp van norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng ter openbare raapleging voor. Deze openbare raadpleging zal eindigen op 15 augustus 2020. Het IBR werkt intussen aan een technische nota die de norm, eenmaal finaal, zal aanvullen met praktische overwegingen.


U kunt uw commentaren tot 15 augustus 2020 overmaken via het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.


Behoudens tegenverzoek van uwentwege zullen de commentaren na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR worden gepubliceerd.


Bron: IBR

Mots clés

Articles recommandés

Bedrijfsrevisor: van weinig bekend beroep naar beroep van de toekomst?

Neem deel aan de uitreiking van de Awards for Best Belgian Sustainability Reports

Boekhouders cruciaal in misdaadbestrijding