Oproep voor actie : de volgende federale regering moet nog meer aandacht hebben voor duurzame ontwikkeling

Deze dringende oproep komt van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, die het breed maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt.

De FRDO vraagt dat de nieuwe federale regering zich verbindt tot een ambitieus project voor duurzame ontwikkeling dat coherente antwoorden kan bieden op de grote uitdagingen van de toekomst, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

De Raad formuleert daartoe aanbevelingen in domeinen als klimaat en energie, hulpbronnen en circulaire economie, mobiliteit, biodiversiteit en financiering van de transitie, rekening houdend met de beginselen van inclusie, mensenrechten en genderrechtvaardigheid.

Om dit te bereiken, dringt de FRDO er bij de nieuwe regeringen op aan om zich te laten leiden door een coöperatief federalisme waarbij de verschillende beleidsniveaus elkaar versterken. De Raad werkt reeds in een dergelijke interfederale logica en zal dat in de toekomst nog meer doen.

U vindt al onze aanbevelingen in het advies Een boodschap van de FRDO aan de nieuwe federale regering.

De raad en zijn leden staan ter beschikking van de toekomstige onderhandelaars en leden van de federale regering om dit advies te vertalen in concrete verbintenissen en in overleg uit te werken tot strategieën en beleidsacties.

Contactpersoon:

Patrick Dupriez, voorzitter FRDO / patrick.dupriez@frdo-cfdd.be / 0478 431 305

Marc Depoortere, directeur FRDO / marc.depoortere@cfdd.be / 0476 713 5

Mots clés

Articles recommandés

Raadpleging - Nieuw ontwerpadvies: verslaggeving heropening vereffening vennootschappen

Verdacht telefoontje gekregen? Robocalls zitten weer in de lift

Arbeidsmarkt in België en in de gewesten : stand van zaken en aanbevelingen