Personenbelasting : jaarlijkse indexatie van de bedragen

Bijgaande tabellen bevatten een overzicht van de belangrijkste bedragen die in de fiscale wetgeving voorkomen en die van toepassing zijn voor de aj. 2021, 2022 en 2023.

>>> Circulaire 2023/C/77 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2021, 2022 en 2023

Die bedragen betreffen de vaststelling van de belastbare grondslag en de berekening van de PB.

De desbetreffende federale bepalingen zijn in bijlage 1 en de gewestelijke in bijlage 2 tot 4 opgenomen.

Die bepalingen zijn per onderwerp gerangschikt (bv. inkomsten van onroerende goederen, inkomsten van roerende goederen en kapitalen ...), waarbij in de regel telkens de volgende gegevens zijn vermeld:

- verwijzingen naar het WIB 92 (behoudens andersluidende bepaling)

- korte omschrijving van de beoogde bepaling

- (niet-geïndexeerd) basisbedrag dat in de wettelijke of reglementaire bepaling vermeld is

- bedrag dat werkelijk van toepassing is voor respectievelijke aj. 2021, 2022 en 2023.

Bron : Fisconetplus, september 2023

Mots clés

Articles recommandés

De inflatie stijgt in februari van 1,75% naar 3,20%.

Miljoenen valse sms'jes geblokkeerd door telecomoperatoren

Meer dan 3,5 miljoen eBox-gebruikers!