Risk Management Group : overzicht van de covid-maatregelen in België aan de vooravond van de zomervakantie

Gezien de steeds gunstigere gezondheidssituatie beschouwt de RMG (voorgezeten door de FOD Volksgezondheid) de aanpak van COVID-19 in België niet langer als die van een gezondheidscrisis.

Ondanks het einde van de huidige gezondheidscrisis worden nog steeds nieuwe golven van COVID-19 verwacht. Ouderen en personen met een hoog risico die lijden aan onderliggende pathologieën blijven bijzonder kwetsbaar voor een ernstig verloop van COVID-19 en voor hospitalisatie.

Aan de vooravond van de zomervakantie volgt hier een overzicht van de gezondheidsmaatregelen die nog van kracht zijn.

> Testen in het algemeen
Vanaf 23 mei 2023 worden PCR- en RAT-testen in geval van symptomen niet langer aanbevolen voor de algemene bevolking en asymptomatische patiënten.

> Testen in collectieve zorginstellingen
PCR- en RAT-testen zijn niet langer verplicht bij opname in collectieve zorginstellingen en worden alleen aanbevolen voor kwetsbare bewoners. De beslissing voor een COVID-19 moet worden genomen door de huisarts of de coördinerende en raadgevende arts.

> Testen in het ziekenhuis
PCR- en RAT-testen zijn niet langer verplicht in het ziekenhuis behalve bij opname voor kwetsbare personen of bij aanwezigheid van symptomen.Gedetailleerde informatie over testen in de gezondheidszorg is te vinden in de Urgent Open Consultatie 9768 van de Hoge Gezondheidsraad.

> Zelftesten en snelle antigeentesten
Zelftesten zijn nog verkrijgbaar bij apotheken en in sommige supermarkten en worden verder vergoed voor mensen met voorkeurregeling. Snelle antigeentesten worden niet meer vergoed.

> Behandeling van symptomen
Als je symptomen ervaart zoals hoesten, koorts, pijn of vermoeidheid, is het raadzaam om thuis te blijven tot de belangrijkste symptomen verdwenen zijn. Als de symptomen verergeren of langer dan 5 dagen aanhouden, kun je het beste een arts raadplegen.

> Een masker dragen
Het dragen van een masker wordt alleen aanbevolen bij symptomen, om kwetsbare mensen te beschermen en om immuungecompromitteerde mensen in staat te stellen zichzelf te beschermen.

> Het Coronavirus callcenter
De 0800 14 689 telefoonlijn van het Coronavirus callcenter is niet langer actief. De website www.info-coronavirus.be blijft behouden.

> Reizen
Vaccinatie-, test- en herstelcertificaten zijn niet langer vereist voor bezoekers van België.
Het is raadzaam om de toelatingsvereisten goed te controleren voordat je naar het buitenland reist. Als een PCR-test vereist is, kan deze worden aangevraagd bij een laboratorium. Als een snelle antigeentest (RAT) wordt gevraagd, kan deze nog worden afgenomen bij een apotheker. Als een covid-certificaat vereist is, kan het worden verkregen via de CovidSafeBE-smartphoneapplicatie of door het te downloaden op mijngezondheid.belgie.be.


Zowel in België als in het buitenland moeten hygiëneaanbevelingen deel uitmaken van onze dagelijkse routine

Hygiëneaanbevelingen om de overdracht van luchtweginfecties te verminderen, zoals handen wassen, een veilige afstand bewaren en goede ventilatie, zijn vandaag nog steeds relevant en moeten worden opgenomen in onze dagelijkse routines.

Bron: FOD Volksgezondheid, juni 2023

Mots clés

Articles recommandés

De inflatie bedroeg in mei 4,9%, net zoals in april.

Georganiseerde criminaliteit: Raad brengt verslag uit over criminaliteitsbestrijding in de EU