Schuld voor vakantiegeld : reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met dinsdag 23 mei 2023

In het jaar na hun arbeidsprestaties hebben werknemers recht op vakantiegeld. Voor arbeiders wordt het vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
Voor bedienden wordt het rechtstreeks door de werkgever uitbetaald.

Aan de Commissie werd de vraag gesteld in hoeverre rekening kan of moet worden gehouden met mogelijke toekomstige loonstijgingen bij de boeking van de schuld Vakantiegeld op de afsluitdatum van het boekjaar.

> Naar het ontwerpadvies

> Reageren op dit ontwerpadvies


Bron: CBN, nieuws, april 2023

Mots clés

Articles recommandés

Blijvende onzekerheid ontrent de fiscale neutraliteit van de vereenvoudidge zusterfusie ...

Op weg naar circulair ondernemen, inbegrepen voor KMO's : het debat op Kanaal Z

Loonkost per gepresteerd uur steeg vorig jaar met 9,1%