Sociale jaarbedragen 2024 en aanpassing bureauvergoeding vanaf 1 december 2023

Jaarbedragen 2024

 • amateurkunstenvergoeding: maximaal 77,22 EUR/dag
  • dagplafond amateurkunsten voor de terugbetaling verplaatsingskosten: 22,06 EUR/dag
  • maximaal jaarbedrag waarbij een opdrachtgever vrijgesteld is van het betalen van een solidariteitsbijdrage van 5% op het totaal van de tijdens het kalenderjaar uitbetaalde amateurkunstenvergoedingen: 551,56 EUR/jaar
 • voor 2024 wordt het maximale dagbedrag voor vrijwilligers 41,48 EUR en het jaarbedrag 1.659,29 EUR (en 3.047,43 EUR voor het verhoogd jaarbedrag)
 • maandbedrag waaronder de jongeren KB499 niet onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen: 664,73 EUR
 • grensbedrag niet-beschermde lokale mandataris: 7.976,72 EUR
 • niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: 4.020,00 EUR
 • bedrijfsvoertuigen solidariteitsbijdrage: de bedragen moeten vermenigvuldigd worden met 175,21 en vervolgens gedeeld door 114,08; minimum CO2-bijdrage 31,99 EUR
 • Dimona solidariteitsbijdrage: forfaitair bedrag van 3.464,01 EUR
 • herverdeling van de sociale lasten: het bedrag van deze bijdrage wordt jaarlijks begrensd; het plafond bedraagt 248.293,00 EUR.

Aangepaste maximale vergoedingen

 • bureauvergoeding: 151,70 EUR (vanaf 1 december 2023)
 • kampvergoeding: 47,65 EUR/dag (vanaf 1 december 2023)
 • niet-uitzonderlijke’ prestaties van de vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers: 1.700,57 EUR/kwartaal (vanaf 1 januari 2024).

Mots clés

Articles recommandés

Federale staatsschuld per einde maart 2024 ?

Groene en digitale transitie : financiering voor onderzoek en innovatie !

Persconferentie: aangifte in de personenbelasting 2024 van uit elk hoek