Supplement 110 van het enig document : de recente wijzingen !

Vandaag (28/003/2024) verscheen het supplement 110 van het Enig Document dat verscheidene wijzigingen bundelt die van toepassing zijn vanaf 29 maart 2024.

Voor meer informatie of een overzicht van de wijzigingen kan u steeds een kijkje nemen op de pagina van het "Enig document hieronder

Het supplement 110 van 29.3.2024 bevat de volgende wijzigingen van toepassing op 29 maart 2024:

1) PowerPoint-presentatie (ED versie 1.12.2007)

Wijzigingen aangebracht aan dia’s 1, 23 en 25

2) Toelichtingen

Toelichting A

Wijziging van de mededeling op blz. 1

Legende, punt 2):

- schrapping van de opmerking voor de UCC DA;

- invoering van een nieuwe link voor de geconsolideerde versie van de UCC DA en de UCC IA

Vak 2

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Vak 14

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Toelichting C

Wijziging van de mededeling op blz. 1

Legende, punt 2):

- schrapping van de opmerking voor de UCC DA;

- invoering van een nieuwe link voor de geconsolideerde versie van de UCC DA en de UCC IA

Vak 2

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Vak 14

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Toelichting D

Wijziging van de mededeling op blz. 1

Legende, punt 2):

- schrapping van de opmerking voor de UCC DA;

- invoering van een nieuwe link voor de geconsolideerde versie van de UCC DA en de UCC IA

Vak 2

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Vak 14

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Toelichting E

Wijziging van de mededeling op blz. 1

Legende, punt 2):

- schrapping van de opmerking voor de UCC DA;

- invoering van een nieuwe link voor de geconsolideerde versie van de UCC DA en de UCC IA

Vak 2

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Vak 14

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Toelichting F

Wijziging van de mededeling op blz. 1

Legende, punt 2):

- schrapping van de opmerking voor de UCC DA;

- invoering van een nieuwe link voor de geconsolideerde versie van de UCC DA en de UCC IA

Vak 2

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Vak 8

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Vak 50

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Toelichting G

Wijziging van de mededeling op blz. 1

Legende, punt 2):

- schrapping van de opmerking voor de UCC DA;

- invoering van een nieuwe link voor de geconsolideerde versie van de UCC DA en de UCC IA

Vak 2

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Vak 14

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Toelichting H

Wijziging van de mededeling op blz. 1

Legende, punt 2):

- schrapping van de opmerking voor de UCC DA;

- invoering van een nieuwe link voor de geconsolideerde versie van de UCC DA en de UCC IA

Vak 8

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Vak 14

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Toelichting I

Wijziging van de mededeling op blz. 1

Legende, punt 2):

- schrapping van de opmerking voor de UCC DA;

- invoering van een nieuwe link voor de geconsolideerde versie van de UCC DA en de UCC IA

Vak 8

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Vak 14

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Toelichting J

Wijziging van de mededeling op blz. 1

Legende, punt 2):

- schrapping van de opmerking voor de UCC DA;

- invoering van een nieuwe link voor de geconsolideerde versie van de UCC DA en de UCC IA

Vak 8

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

Vak 14

Wijziging van het kenmerk voor de EORI-richtsnoeren

3) Bijvoegsels

Bijvoegsel 5

Legende, punt 2):

- schrapping van de opmerking voor de UCC DA;

- invoering van een nieuwe link voor de geconsolideerde versie van de UCC DA en de UCC IA

Bijvoegsel 6 a)

Legende, punt 2):

- schrapping van de opmerking voor de UCC DA;

- invoering van een nieuwe link voor de geconsolideerde versie van de UCC DA en de UCC IA

Bijvoegsel 6 b)

Legende, punt 2):

- schrapping van de opmerking voor de UCC DA;

- invoering van een nieuwe link voor de geconsolideerde versie van de UCC DA en de UCC IA

Deel I

Toevoeging van de codes C045, C701, D021, U084, Y121, Y152, Y154, Y160, Y162, Y163, Y784 t/m Y799, Y896 en Y972 (opgelet voor de datum van inwerkingtreding van deze codes!).

Wijziging van de omschrijving van de codes L147, Y054, Y120, Y123, Y125, Y951, Y955 en Y986 (opgelet voor de datum van inwerkingtreding van de omschrijving van deze codes!).

Beëindiging van de codes Y053, Y124, Y862, Y926, Y950, Y956 en Y976 (opgelet voor de datum van beëindiging van deze codes!).

Meerdere wijzigingen in de kolommen “Wettelijke basis” en “Commentaar”.

Bijvoegsel 6 c)

Legende, punt 2):

- schrapping van de opmerking voor de UCC DA;

- invoering van een nieuwe link voor de geconsolideerde versie van de UCC DA en de UCC IA

1) Circulaires (vanaf 1/1/2017) + instructies

Schrapping van de nationale aanvullende informatie (en de overeenkomstige codering) van hoofdstuk 1, titel XVI van de Instructie Definitieve Vrijstellingen 1984 (D.I. 510.0) voor wat de goederen betreft die ingevoerd worden voor algemene doeleinden door instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter.

Schrapping van de aanvullende informatie (en de overeenkomstige codes) van de volgende instructies:

- Terugbetalingen en kwijtscheldingen (D.I. 534.1);

- Entrepots (D.I. 540.101) (met uitzondering van de aanvullende informatie voor de btw-entrepots);

- Landbouwprocedures (D.I. 684.0);

- Bevoorradingsdepots (D.I. 686.0).

Toevoeging van nationale aanvullende informatie (en de overeenkomstige codering) van de Circulaire 2024/C/17 betreffende de definitieve vrijstellingen – Goederen ingevoerd voor algemene doeleinden door instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter.

2) Omzendbrieven

Schrapping van de aanvullende informatie (en de overeenkomstige code) van de omzendbrief betreffende de schorsing van douanerechten op bepaalde wapens en militaire uitrusting van 13 september 2004, nr. D.T. 237.086 (D.I. 627)

4) Invoer en uitvoer van landbouwproducten

Alle bepalingen worden geschrapt, met uitzondering van deel B) 1°.

Bijvoegsel 6 d)

Legende, punt 2):

- schrapping van de opmerking voor de UCC DA;

- invoering van een nieuwe link voor de geconsolideerde versie van de UCC DA en de UCC IA

Bijvoegsel 7

Wijziging van het tarief van aardgas bij toepassing van artikel 420, § 3/1, 6° van de programmawet van 27 december 2023 (zie de nationale aanvullende codes Q540, Q565, Q567 en Q569) (van toepassing vanaf 1 april 2024).

3) Vakken 37 en 44

Uniecodes voor vak 37 (2)

Legende, punt 2):

- schrapping van de opmerking voor de UCC DA;

- invoering van een nieuwe link voor de geconsolideerde versie van de UCC DA en de UCC IA

4) Documentatie en downloads

Bijwerking van het zip-bestand

Publicatie van de meest recente versie van de EORI-richtsnoeren (voorlopig enkel beschikbaar in het Engels)

5) FAQ’s

Legende, punt 2):

- schrapping van de opmerking voor de UCC DA;

- invoering van een nieuwe link voor de geconsolideerde versie van de UCC DA en de UCC IA

Voor de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen,

Jo LEMAIRE

Adviseur-generaal - Veiligheidsofficier

i.o. Olivier VAN HOUDT

Attaché (A22)

Mots clés

Articles recommandés

Bedrijfsauto's en de vergroening van het wagenpark: 5 keer zoveel elektrische auto's tegen eind 2023!

Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen voor makelaars: nieuw uitstel tot 20 oktober 2024 !