Terugbetaling van kapitaal in vreemde valuta aan de aandeelhouders

In een nieuw ontwerpadviesbespreekt de Commissie de boekhoudkundige verwerking in hoofde van een Belgische vennootschap-aandeelhouder van een (gedeeltelijke) terugbetaling van kapitaal door een dochtervennootschap die leidt tot een wisselverlies (of -winst) ingeval de historische wisselkoers van de vreemde munt t.o.v. de euro hoger (of lager) is dan de actuele koers.

Text van ontwerpadvies vind u in bijlage


Er moet worden opgemerkt dat de Commissie in het verleden een advies heeft uitgebracht
betreffende de boekhoudkundige verwerking van niet-monetaire financiële activa in deviezen. Dit
advies moet gelezen worden als voortzetting van CBN-advies 152/4.


Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met vrijdag 6 oktober 2023

Bron : CBN, augustus 2023

Mots clés

Articles recommandés

Blijvende onzekerheid ontrent de fiscale neutraliteit van de vereenvoudidge zusterfusie ...

20 vragen en antwoorden over de evaluatie van de economische governance

Op weg naar circulair ondernemen, inbegrepen voor KMO's : het debat op Kanaal Z