Terugbetaling van kapitaal in vreemde valuta aan de aandeelhouders

In CBN-advies 2024/04 bespreekt de Commissie de boekhoudkundige verwerking in hoofde van een Belgische vennootschap-aandeelhouder van een (gedeeltelijke) terugbetaling van kapitaal door een buitenlandse vennootschap met een andere functionele valuta dan de euro die leidt tot een wisselverlies (of -winst) ingeval de historische wisselkoers van de vreemde munt t.o.v. de euro hoger (of lager) is dan de actuele koers.

Er moet worden opgemerkt dat de Commissie in het verleden een advies heeft uitgebracht betreffende de boekhoudkundige verwerking van niet-monetaire financiële activa in deviezen

Dit advies moet gelezen worden als voortzetting van CBN-advies 152/4

.Mots clés

Articles recommandés

Raadpleging op ontwerpadvies: openbaarmakingsverplichtingen VOF en CommV bij onmiddellijke sluiting van de vereffening

Nieuw advies : vermogensklem

Publicatieblad : nieuwe geconsolideerde tekst van de IFRS-EU-standaarden