Tweede volgende overschreding van de spilindex : april 2024 en maart 2025

De onderstaande inflatievooruitzichten van maart 2024 tot december 2025 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot februari 2024 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 26 februari 2024. De olieprijs zou gemiddeld 81 dollar per vat bedragen in 2024 en 76 dollar per vat in 2025. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,09 dollar per euro in 2024 en 1,11 dollar per euro in 2025.

Inflatie

Op basis van die vooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2024 op 3,0% en in 2025 op 1,8% uitkomen, tegenover 4,06% in 2023 en 9,59% in 2022. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2024 gemiddeld 3,1% en in 2025 1,9% bedragen, tegenover 4,33% in 2023 en 9,25% in 2022.

Spilindex

In oktober 2023 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de twee volgende spilindices overschreden worden in 2024 en in 2025.

  • Spilindex 128,11 zou bereikt worden in april 2024. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in mei 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in juni 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.
  • De volgende spilindex (130,67) zou bereikt worden in maart 2025. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in april 2025 en de wedden van het overheidspersoneel in mei 2025 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Volgende update: 2 april 2024 om 14u.

Meer info, cijfers, graphieken ....

zie document in bijlage

Mots clés

Articles recommandés

De economische groei blijft zowat constant en de inflatie zal weer afnemen

Van de naar de code van de openbare weg ... : ins en outs ...

Uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2024 : aangiften, opgaven en betalingen