Uitstel goedkeuring en neerlegging van de jaarrekening (VZW's, IVZW's & stichtingen)

Naar aanleiding van de maatregelen genomen in het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020, publiceert de Commissie voor boekhoudkundige normen een nieuw advies waarin zij specifiek ingaat op de maatregelen inzake het uitstel van de goedkeuring van de jaarrekening van verenigingen en stichtingen.

In onderhavig advies wil de Commissie ingaan op de maatregelen die zijn genomen inzake het uitstel van de goedkeuring van de jaarrekening van verenigingen en stichtingen, opgenomen in Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie2 (hierna: KB nr. 4), alsook op de impact van deze maatregelen op de neerlegging van de jaarrekening.

Bron : CBN, Advies van 24 juni 2020


  Tags

  • Algemene vergadering
  • Goedkeuringen jaarrekeningen
  • Jaarrekening
  • Neerlegging jaarrekening
  • VZW