Update tabel uitrol Masp

Ingevolge verschillende recente aanpassingen is er een nieuw timeframe voor de verschillende MASP-applicaties (PDF, 178.64 KB) beschikbaar.

De tabel voor de uitrol van MASP werd aangepast en is terug te vinden onder de rubriek algemene informatie - MASP op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.


De ontwikkeling van een elektronisch douanesysteem is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie.

De optimalisering van de gegevensuitwisseling en de kwaliteit van de informatie die door de marktdeelnemers wordt verstrekt zijn het resultaat van werkmethodes die aan de huidige handelsrealiteit zijn aangepast. Zo zijn de douaneprocedures op EU-niveau geleidelijk geëvolueerd van papieren naar elektronische procedures.

In deze context heeft Europa het strategisch meerjarenplan voor de elektronische douane (MASP-C) ontwikkeld, dat het programma voorstelt voor de ontwikkeling van elektronische douanesystemen in heel Europa.

Meer info hierover kan u terugvinden op de website van de Europese Commissie(externe link)

Bron: Fod Financiën, november 2023

Mots clés

Articles recommandés

Werelddag van de intellectuele eigendom op 26 april 2024

5 beoordelingscriteria om als innovatieve startup te scoren

Netto financieel vermogen van Belgische gezinnen met 62,5 miljard euro gestegen in 2023