Verhoging van bepaalde sociale uitkeringen op 1 mei 2024

Op 1 mei 2024 werden bepaalde uitkeringen verhoogd:

> adoptie-uitkering

Bedrag per week: 609,02 euro

De adoptie-uitkering wordt in één keer betaald door je ziekenfonds en dit uiterlijk binnen de maand na de start van het adoptieverlof.

> uitkering voor mantelzorg

De uitkering mantelzorg bedraagt:

  • 1.606,15 euro per maand als je je zelfstandige activiteit volledig onderbreekt
  • 803,08 euro per maand als je je zelfstandige activiteit voor minstens 50% onderbreekt

Je krijgt de uitkering mantelzorg vanaf de maand die volgt op de maand waarin de onderbreking van je zelfstandige activiteit begint. Begint je onderbreking op de eerste dag van een maand, dan krijg je de uitkering mantelzorg vanaf die maand.

Je krijgt geen uitkering mantelzorg meer vanaf de maand die volgt op de maand waarin je de voorwaarden niet meer vervult. Zijn die voorwaarden niet meer vervuld vanaf de eerste dag van een maand, dan krijg je de uitkering niet meer vanaf die maand. Wanneer het verzorgde familielid overlijdt, dan krijg je pas geen uitkering meer vanaf de tweede maand die volgt op de maand van het overlijden.

> uitkering voor pleegouderverlof

Bedrag per week: 609,02 euro

Het pleegouderverlof wordt in één keer betaald door je ziekenfonds en dit uiterlijk binnen de maand na de start van het pleegouderverlof.

> vaderschaps- en geboorte-uitkering

  • per volledige dag: 101,50 euro
  • per halve dag: 50,75 euro

De vaderschaps- en geboorte-uitkering wordt in één keer betaald door je socialeverzekeringsfonds, op het einde van de maand volgend op de maand waarin je vaderschaps- of geboorteverlof eindigt. Als dat verlof eindigt vóór de indiening van de verlofaanvraag, dan wordt de uitkering uiterlijk betaald op het einde van de maand die volgt op de maand waarin de aanvraag werd ingediend.

> rouwuitkering

101,50 euro per dag.

De rouwuitkering wordt in één keer betaald door je socialeverzekeringsfonds, op het einde van de maand volgend op de maand waarin je rouwverlof eindigt.

Als dat verlof eindigt vóór de indiening van de verlofaanvraag, dan wordt de uitkering uiterlijk betaald op het einde van de maand die volgt op de maand waarin de aanvraag werd ingediend.


> uitkering voor arbeidsongeschiktheid


Arbeidsongeschiktheid van minder dan 8 dagen
Eerste jaar (per dag)
Na 1 jaar zonder gelijkstelling (per dag)
Na 1 jaar met gelijkstelling (per dag)
Met gezinslast
-
77,95 euro
77,95 euro
77,95 euro
Alleenstaand
-
61,77 euro
61,77 euro
61,77 euro
Samenwonend
-
47,38 euro
47,38 euro
52,97 euro


> moederschapsuitkering

Bedrag eerste 4 weken:

  • 872,87 euro per week bij voltijdse moederschapsrust
  • 436,44 euro per week bij halftijdse moederschapsrust

Bedrag vanaf week 5:

  • 798,37 euro per week bij voltijdse moederschapsrust
  • 399,18 euro per week bij halftijdse moederschapsrust


> uitkering overbruggingsrecht

De uitkering varieert naargelang je al dan niet personen ten laste hebt bij je ziekenfonds, in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Daarnaast hangt het bedrag van de uitkering hangt af van de duur van de onderbreking.

Als je je activiteit gedurende een volledige kalendermaand onderbreekt, krijg je een uitkering voor de volledige kalendermaand:

  • Zonder gezinslast: 1.606,15 euro per maand
  • Met gezinslast: 2.007,06 euro per maand.

Als je je activiteit gedurende minder dan een volledige kalendermaand onderbreekt, krijg je een uitkering per periode van zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreking. Je krijgt dus geen uitkering in geval van een onderbreking van minder dan zeven opeenvolgende kalenderdagen.

Ik onderbreek mijn activiteit...
Zonder gezinslast
Met gezinslast
28 dagen of meer
1.606,15 euro
2.007,06 euro
Tussen 21 en 27 dagen
1.204,61 euro
1.505,30 euro
Tussen 14 en 20 dagen
803,08 euro
1.003,53 euro
Tussen 7 en 13 dagen
401,54 euro
501,77 euro
Minder dan 7 dagen
0 euro
0 euro


> minimumpensioen en de minimumovergangsuitkering


Jaarbedrag
(vanaf 1/05/2024 aan spilindex 176,06)

Minimum rustpensioen als gezin
26.591,83
Minimum rustpensioen als alleenstaande
21.280,16
Minimum overlevingspensioen
20.995,77
Minimum overgangsuitkering
20.995,77
Minimum pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e)
-


Mots clés

Articles recommandés

De inflatie bedroeg in mei 4,9%, net zoals in april.

EU begroting 2025 voorziet in meer middelen voor de prioriteiten van Europa

Masp – AES is beschikbaar