Verrassende fiscale weetjes in een internationale context, kijk niet enkel met uw Belgische bril!

De leefwereld van onze vermogende cliënten wordt steeds internationaler. Internationale huwelijken, kinderen die naar het buitenland verhuizen, vakantiewoningen in het zuiden, internationale business uitbreiding, jobs in het buitenland, aandelenopties verkregen in een ander land, pensioeninkomsten uit diverse landen, etc.

De fiscale wetgeving blijft helaas vaak achter op deze trend. In principe past elk land zijn eigen fiscale wetgeving toe, met zijn eigen specifieke regels. Meestal zal een land belastingen heffen op het wereldwijde inkomen van zijn inwoners. Daarnaast worden in principe ook inkomsten belast van niet-inwoners die binnen hun grondgebied of belastingsfeer hun oorsprong vinden. In veel gevallen kan dit leiden tot dubbele inkomstenbelasting en moet er onderzocht worden of eventueel afgesloten dubbelbelastingverdragen een oplossing zouden kunnen bieden.

Zie onderstaande link voor het volledige artikel.Lees meer over dit onderwerp op deze link

Bron: Cazimir


Mots clés

Articles recommandés

Preferentiële oorsprong: bijwerking van informatienota Eu-Vietnam

2024: het jaar van de verkiezingen. Tijd voor een kritische blik op de Belgische wetgeving

Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 1 april 2024