"Virtual Forum 2023" : het succes van een innovatieve, deskundige en collegiale gemeenschap!

Boeiend, dynamisch, wendbaar, betekenisvol, toekomstgericht, technologisch - er zijn genoeg woorden om op legitieme wijze de discussies op het congres, hun impact en echte toegevoegde waarde te beschrijven.
Een blik op dit virtuele en echte congres, waarvan we met plezier enkele details achter de schermen onthullen...

Grazie mille

Nu de schermen zijn gedoofd, laten we eerst iedereen bedanken.

Dank aan het hele FFF-team dat dag na dag, poging na poging, alles mogelijk heeft gemaakt. De organisatie is geen gemakkelijke taak, de communicatie rond het evenement evenmin.

Nogmaals dank aan onze partners, wier steun de weg naar succes heeft vergemakkelijkt. We hechten veel waarde aan deze partnerschappen: ze zijn de drijvende kracht achter onze ontwikkelingen en illustreren ook het resultaat van een dialoog en hernieuwd vertrouwen voor de zaak.

Onze oprechte dank gaat ook uit naar al onze sprekers, die drie dagen lang onze Dope-studio hebben betreden om te debatteren over al deze kwesties die vandaag en morgen de kaarten herschikken, terwijl ze elk van ons de grote uitdaging van aanpassing bieden.

Dank aan onze deelnemers. Aanwezig en actief zijn op het "Virtual Forum 2023" betekent noodzakelijkerwijs een toekomstige speler zijn, een wendbaar individu dat verandert, een professional die vragen stelt en een deel van zijn (antwoorden) oplossingen vindt.

Dit jaar stonden, naast andere zeer strategische onderwerpen, thema's centraal die betekenis en toekomst belichamen: de aantrekkelijkheid van het beroep en het tekort aan medewerkers, de transformatie van werkmethoden in het licht van technologische ontwikkelingen, de opkomst van digitalisering van kunstmatige intelligentie, maar ook duurzaamheid, de economische situatie, de nieuwe verwachtingen van bedrijven in hun manier van werken, produceren, hun gegevens evolueren, en de transformatie van de economie.

Deskundig en open voor dialoog, hebben onze uitgenodigde specialisten zich volledig ondergedompeld in de debatten, praktisch advies gegeven, richtingaanwijzers voor reflectie en andere actiemogelijkheden. Het resultaat: elke luisteraar kon zich gemakkelijk inleiden en plannen, zowel wat betreft veranderingen als tijdschema, in lijn met de nieuwe professionele omgeving.

Be connected

Hoewel het congres FFF al 15 edities telt, was de recente editie, met niet minder dan 120 activiteiten, slechts de vierde in virtuele modus.

Waarom zo'n omslag? Omdat onze uitgesproken wens, door steeds meer gebruik te maken van deze technologische troef, de mogelijkheid is om onze prestaties te verbeteren met een hele reeks "plussen", in termen van eclectische keuzes die we maken als onderdeel van een dynamiek waarvan een van de sleutelwoorden een broederlijke aanpak vol "plussen" is:


meer relevantie, + snellere reactie, + vriendelijkheid, + betrouwbaarheid, + kracht, + inhoud voor vandaag en morgen,

delen en uitwisselen, ..
.

Direct gerelateerd aan onze technologische omgeving, vormen deze positieve waarnemingen vandaag de basis van ons DNA, de elementen van onze toegevoegde waarde, ons merkimago en onze vele specifieke voordelen (zoals de replay-functies en het delen van inhoud in kantoren). In één woord of honderd: een volledig technologisch, coöperatief en efficiënt ecosysteem waar de grote winnaar de gebruiker is wiens ervaring bijna perfect is.

Be part of the tribe

Hoewel we stevig met onze voeten op de grond staan, hebben we ook ons hoofd in de sterren.

Met onze voorstellen, innovaties, ambities en nieuwe actiegebieden willen we onze creativiteit en inspanningen gebruiken in de best mogelijke omstandigheden, door het brede scala aan technologische en menselijke mogelijkheden voor iedereen te openen!

Tel alvast op ons volgend jaar. We zullen opnieuw een verrassende, inhoudelijke en overtuigende speler zijn. Met sterke partners waarover we binnenkort met veel tromgeroffel zullen aankondigen.

Wees een actor

Word een actor van verandering. Sluit u aan bij de gemeenschap van auteurs van onze gemeenschap, die van maand tot maand groeit: dien bijdragen in, denk buiten de gebaande paden, verlicht een onderwerp met uw vaardigheden en ervaringen.December is een maand van jaarlijkse landing, maar ook van feest. Het is ook een einde van de maand in ruststand.

Geniet ervan. Je hebt het verdiend!

En leve de herstart voor een enthousiaste start van 2024.

We zijn er klaar voor!

Mots clés

Articles recommandés

De volgende federale regering moet nog meer aandacht hebben voor duurzame ontwikkeling in het beleid

Een telefoontje van “Card Stop”? Opgepast, dat is fraude!

Pillar 2 - opening systeem verplichte notificatie voor mno-groepen en omvangrijke binnenlandse groepen : praktische modaliteiten !