Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand mei 2020

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand mei uitgevoerd worden na 19/05/2020.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2020 vastgesteld op het nettobedrag van 2.200 euro per maand, verhoogd met 70 euro netto per kind ten laste.

Bron: FOD Financiën, 7 mei 2020

   Tags

   • Onderhoudsgeld
   • mei 2020
   • voorschotten