Wijzigingen aan de gedragscode tussen banken en KMO's

De Ministerraad van 8 december 2023 keurt op voorstel van minister van KMO's David Clarinval en minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gedragscode over financiële informatie door banken aan KMO’s wijzigt.

Evaluatie

De wet op de KMO-financiering garandeert transparante kredietinformatie aan KMO's door de bankinstellingen. Bij deze wet hoort ook een gedragscode, gesloten tussen de banksector en de representatieve KMO-organisaties, die om de vijf jaar geëvalueerd wordt.

Meer info ? https://financieringvanondernemingen.be/

Wijzigingen

De tweede evaluatie leidde tot de wijziging van de gedragscode. De aangepaste code, ondertekend door Febelfin, Unizo, UCM en het NSZ, bevat volgende aanpassingen:

 • een verplichting tot de verwijzing naar de meer specifieke informatie die op de website staat in de informatiedocumenten (in plaats van een verwijzing naar een algemene website):
  • met betrekking tot de nuttige instrumenten om de toegang tot financiering voor ondernemingen te verbeteren en de mogelijkheden tot het bekomen van overheidsgaranties
  • met betrekking tot de kenmerken van de voornaamste zekerheden
 • een verplichting tot de opname van extra informatie in het summier informatiedocument:
  • opname van de verzakingsvergoeding in de rubriek gebruikelijke kosten
  • bijkomende uitleg over de gevallen waarin de wederbeleggingsvergoeding verschuldigd is
 • enkele kleine tekstuele aanpassingen aan de gedragscode

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron : Ministerraad van 8 december 2023

Mots clés

Articles recommandés

Invoering van de verplichte B2B e-facturatie : Advies van de Hoge Raad zelfstandigen en KMO trekt aan de alarmbel !

Publicatie Richtlijn EU duurzaamheid

Trends in beleggingsfraude