14,2% van bedienden uit PC 200 ontving al een koopkrachtpremie

In het paritair comité 200 ontving 14,2% van de werknemers dit jaar al een koopkrachtpremie. Dat blijkt uit cijfers van Securex, partner in ondernemerschap en tewerkstelling.

De premie werd tot nu toe vooral door bedrijven in Wallonië (15,70%) en Vlaanderen (14,40%) uitbetaald; minder in Brussel (11,40%).

De premie bedraagt gemiddeld 333 euro voor werknemers die voltijds werkten gedurende 12 maanden.

Hoeveel uitbetalingen?

In het paritair comité 200, het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden - met meer dan 500.000 bedienden het grootste paritair comité van België - ontving 14,2% van de werknemers reeds een koopkrachtpremie.

De koopkrachtpremie werd in het paritair comité 200 tot nu toe vooral door bedrijven in Wallonië en Vlaanderen uitbetaald (respectievelijk 15,70% en 14,40%); minder in Brussel(11,40%).

Welke bedragen?

Voor wie in het PC 200 al een koopkrachtpremie ontving en effectief voltijds werkte gedurende 12 maanden, bedraagt de uitbetaalde premie gemiddeld 333 euro.

De maximale premie die tot nu toe is uitbetaald, bedraagt 750 euro.

Het bedrag dat het vaakst werd uitbetaald, is 375 euro. Minstens 25% kreeg dit bedrag of meer. Een ander kwart kreeg 241 euro of minder.

Over de koopkrachtpremie

De koopkrachtpremie moet verplicht worden toegekend door werkgevers die in 2022 hoge winst of uitzonderlijke hoge winst hebben behaald. De algemene informatie over de koopkrachtpremie vindt u hier.

Belangrijk: de federale regering besliste om de deadline voor de uitbetaling van de koopkrachtpremie, in de vorm van consumptiecheques, met drie maanden te verlengen, tot 31 maart 2024.

De beslissing over de toekenning (via collectieve of individuele overeenkomst) van een koopkrachtpremie aan de werknemers moet nog steeds uiterlijk op 31 december 2023 genomen zijn.

Over het onderzoek

Deze inzichten baseren zich op gegevens van 32.455 bedienden die een contract hadden op 30 november 2023. Hun werkgevers zijn actief binnen het paritair comité 200 en klant bij het sociaal secretariaat van Securex. We beperkten ons tot bedrijven in de Belgische privésector met minder dan 1000 werknemers.

Mots clés

Articles recommandés

Economische voorjaarsprognoses 2024: een geleidelijke expansie in het licht van grote geopolitieke risico's

Inflatie in stijging : 4,9% in april ten opzichte van 3,8% in maart en 3,6% in februari.