2020: onze ambities, overtuigingen en mogelijke opportuniteiten

Ook de Stichting heeft haar deel aan analyses en berekeningen, zowel op vlak van middelen, uitgaven, begroting, groeimogelijkheden tov doelstellingen… Na 11 jaar is het voor de Stichting tijd om te evolueren, en dat willen we duidelijk vertalen in 2020.

Een tiental dagen geleden ging naar goede traditie onze nieuwjaarsreceptie door. Een ontmoeting met onze partners, waarbij we de kans kregen om onze ambities voor te stellen en onze deelnemers van harte te bedanken voor het geleverde werk.

Als voorzitter mocht ik ook onze toekomstplannen toelichten en aangeven waaraan, waarom en hoe de Stichting in 2020 bijzondere aandacht zal besteden. Onze inspanningen en acties zullen zich focussen op enkele strategische dossiers.

Een eerste doelstelling: het jaarlijkse congres behouden als de pijler van onze stichting; en deze verder verankeren.
Met meer dan 4000 deelnemers, 250 sprekers en 95 standhouders was de editie van 2019 een mooie editie. Maar elk jaar trekken we lering uit de voorgaande edities en stellen we nieuwe doelstellingen voorop op vlak van inhoud, kwaliteit en impact. De editie 2020, die zal doorgaan op 25 en 26 november 2020 zal ook dit jaar de moeite zijn. U mag binnenkort al nieuws verwachten over deze editie.

Wat ook een zekerheid is, is dat wij in naam van de fundamentele en centrale waarde die deze community vormt, de band tussen de klassieke en onmisbare afspraken op het einde van het jaar nog willen versterken. Wij zullen daarom de komende maanden inzetten op 3 hefbomen: een nieuw event, ontmoetingen in het kader van een belangrijk thematisch dossier en een verhoogde dagelijkse zichtbaarheid door een ruimere en multimediale communicatie.

 • Accountech zag het daglicht tijdens het congres van 2019. De stuurgroep hierrond zal een vaste structuur krijgen, met agenda, een werkplanning en vergaderingen die in 2020 zullen doorgaan. Moeten we nog vermelden dat we hiermee pedagogie, creativiteit en nauwgezetheid samenbrengen en door onze aanwezigheid te versterken ook ecologie en digitalisering binnen kmo’s verzoenen? Wij geloven erin dat Accountech heel wat opportuniteiten biedt en leidt tot groei en performantie.
 • Tax Day in mei/juni 2020. Een van de blikvangers van het congres zijn de conferenties van het fiscale dreamteam. Onze sprekers zetten er hun expertise uiteen. Wij willen hierin investeren en doorheen het jaar een debat- en ontmoetingsdag organiseren onder de noemer ‘Tax Day’. Dit zien we als een kans voor vorming en expertise-uitwisseling. Wij hopen over enkele jaren via deze weg een nieuwe jaarlijkse ‘place to be’ te organiseren voor de fiscaliteit, en dit gedurende het eerste semester van elk jaar.
 • Dagelijks: een verhoogde zichtbaarheid, ruimere communicatie Sta mij toe u enkele cijfers voor te leggen: onze blog mocht in 2019 rekenen op inzendingen van 48 auteurs, wat goed was voor meer dan 1500 teksten, die vooral waren toegespitst op fiscaliteit. Wij willen de relevantie en gebruiksvriendelijkheid van deze gratis informatiebron verbeteren door een nieuwe versie van de e-nieuwsbrief uit te werken, waarbij onze auteurs meer aandacht krijgen en de zoekmotor efficiënter wordt. Onze aanwezigheid op sociale media versterken en het juiste kanaal gebruiken om berichten te delen, zijn ook aandachtspunten waarop we in 2020 willen inzetten.

Aan deze actiepunten voor 2020 willen we ook nog 2 doelstellingen toevoegen waarop de Stichting de komende maanden wil investeren: het versterken van de relatie met de scholen en de studenten, evenals het verder inspelen op thema’s die de jonge professionals aanbelangen.

Zoals u kan zien, hebben wij voor 2020 de ambitie om ons op verschillende vlakken in te zetten. Deze acties en aandachtspunten zouden echter niet mogelijk zijn zonder uw steun, zonder uw inzet die wij dagelijks onder verschillende vormen ondervinden binnen de stichting.

Wij hopen u in de loop van 2020 te mogen ontmoeten om de passie voor ons beroep te kunnen delen!

Emmanuel Degrève
Voorzitter van de stichting

   Tags

   • 2020
   • FFF
   • Prioriteiten
   • ambities
   • toekomstplannen