2026: Het keerpunt in elektronische facturatie voor bedrijven dat je niet wilt missen!

Het jaar 2026 markeert een fundamentele verandering voor bedrijven met de verplichte invoering van elektronische facturatie, als antwoord op specifieke Europese en Belgische richtlijnen. Laten we de implicaties van deze transitie voor zakelijke praktijken onderzoeken.


Wat is een elektronische factuur?

Een elektronische factuur gaat verder dan een eenvoudige PDF die via e-mail wordt verzonden. Het moet gestructureerd zijn in specifieke formaten zoals XML of UBL, wat de geautomatiseerde verwerking door boekhoudsoftware vergemakkelijkt en handmatige tussenkomst minimaliseert.


Waarom wordt het verplicht?

Deze verplichting maakt deel uit van een beweging om commerciële transacties te moderniseren, de uitwisselingen te beveiligen en het beheer van de BTW te verbeteren, en is ook gericht op het bestrijden van fiscale fraude.


Wat zijn de Europese en Belgische regelgevende grondslagen?

Het Europese project "VAT in the Digital Age" (ViDA) bepleit de adoptie van elektronische facturatie voor B2B-transacties. In België zal de goedkeuring van een voorontwerp van wet op 8 december 2023, na raadpleging van de Raad van State, elektronische facturatie tussen bedrijven verplicht maken vanaf 1 januari 2026.


Hoe moet ik me aanpassen en wat heb ik nodig?

Om aan deze nieuwe norm te voldoen, is het essentieel om een facturatiesoftware of een ERP-systeem aan te schaffen dat compatibel is met de XML/UBL-formaten. Bovendien is toegang tot het PEPPOL-netwerk noodzakelijk voor de veilige uitwisseling van documenten. Zorg er ook voor dat uw boekhoudsysteem in staat is deze nieuwe facturatiemethoden te integreren.


Wat zijn de voordelen?

Elektronische facturatie biedt vele voordelen, waaronder aanzienlijke tijdsbesparing, vermindering van de kosten gerelateerd aan papieren facturatie, vermindering van fouten, en snellere actualisatie van de boekhoudkundige gegevens.


Anticipeer op deze transitie door uw huidige systemen te evalueren en indien nodig upgrades te overwegen. Maak uzelf vertrouwd met het PEPPOL-netwerk en raadpleeg een accountant voor gepersonaliseerd advies. Deze voorbereiding stelt u in staat om deze verplichting om te zetten in een kans om uw zakelijke processen te optimaliseren.

Mots clés

Articles recommandés