35,4% van de ondernemers blijft werken zolang ze kunnen. Omdat ze het financieel nodig !

Ondernemers zijn gepassioneerd, zoveel is duidelijk. Want meer dan één derde van hen (35,4%) wil blijven werken zolang ze dat kunnen. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstengroep Liantis bij 1.043 zelfstandigen. Maar dé belangrijkste motivator voor ondernemers om aan de slag te blijven tot de algemene pensioenleeftijd? Omdat ze het financieel nodig hebben, zo blijkt uit de enquête.

Gemiddelde pensioenleeftijd

Hoe staan ondernemers tegenover hun pensioen? Is het iets waar ze naar uitkijken, en waar ze zich goed op voorbereiden? Of blijven ze liever werken, zo lang ze dat kunnen? Dat bevroeg hr-dienstengroep Liantis bij 1.043 ondernemers.

Eerste belangrijke cijfer: gemiddeld denken ondernemers dat ze op 64,2 jaar oud met pensioen zullen kunnen gaan. Het merendeel van de bevraagden (23,6%) legt dat moment op de huidige wettelijke pensioenleeftijd: 65 jaar oud. De voornaamste redenen die ondernemers aanhalen om vroeger te stoppen dan deze wettelijke pensioenleeftijd zijn: omdat ze nog willen genieten van het leven (63,5%), omdat de taken zo belastend zijn dat ze niet langer vol te houden zijn (35,5%) of omdat ze meer tijd willen doorbrengen met familie of gezinsleden (32,3%).

Blijven doorwerken

Opvallend: 35,4% van de bevraagden gaf aan dat ze zo lang als mogelijk willen blijven werken. “We zien dat 42% aanhaalt dat dit is omdat ze het financieel nodig hebben om te blijven werken. Zelfstandige ondernemers hebben natuurlijk recht op minder pensioen dan pakweg werknemers, hoewel dat pensioen de voorbije jaren sterk verbeterd is, vooral door de afschaffing van de zogenaamde correctiecoëfficiënt, waardoor het zelfstandigenpensioen op termijn een inhaalbeweging zal maken”, aldus Karel Van den Eynde van hr-dienstengroep Liantis. “Op de tweede plek zien we ook dat 35,1% zegt dat ze ondernemer willen blijven, zelfs na hun 65ste, omdat ze hun job gewoon zo graag doen. De passie die ondernemers hebben, dooft niet zomaar uit na een bepaalde leeftijd. Dat is toch een mooie conclusie die we uit deze bevraging kunnen trekken.”

Pensioen verder aanvullen

Het financiële aspect speelt voor heel wat zelfstandigen zeker een rol om langer aan de slag te blijven. Het minimale maandelijkse netto-pensioenbedrag waarmee ze zich comfortabel zouden voelen, ligt voor het merendeel van de ondernemers tussen de 2.000 en 2.500 euro. “Uit de bevraging blijkt dat 61,9% bang is dat ze niet zullen rondkomen met hun pensioen. Dat geeft natuurlijk wel wat stress”, legt Karel Van den Eynde uit. “Net daarom is het zo belangrijk dat ondernemers tijdig aan pensioenplanning doen.”

Heel wat van de ondernemers doet inderdaad ook aan aanvullende pensioenopbouw om hun wettelijk pensioen – dat nog steeds een pak lager ligt dan bij werknemers – verder aan te vullen. Meer dan de helft van hen (52,1%) doet dat met een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (SVAP). Ook op andere manieren sparen ondernemers voor hun pensioen, onder meer via fiscaal voordelig pensioensparen (51,5%), sparen via een gewone spaarrekening (32,3%), investeren in vastgoed (29%), beleggingen (23,5%) of via een Individuele Pensioentoezegging (IPT) (21,3%).


Mots clés

Articles recommandés

De impact van klimaatverandering op de sociale zekerheid

U heeft eerder een pensioensvoorziening opgebouwd: let op de volledige naleving van de 80%-regel!

Invoering van de verplichte B2B e-facturatie : Advies van de Hoge Raad zelfstandigen en KMO trekt aan de alarmbel !