Aanpassing toepassingsgebied flexi-tewerkstelling in de zorg

De wet diverse bepalingen inzake sociale zaken van 16 oktober 2023 (BS van 31 oktober 2023), past het toepassingsgebied van de flexi-tewerkstelling in de zorg voor de openbare sector retroactief aan vanaf 1 januari 2023 door toevoeging van een aantal NACE-codes. Het gaat om een aantal activiteiten in de openbare sector aangegeven onder volgende NACE-codes, naar analogie met werkgevers uit de privésector onder het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten:

 • 86220 - specialisten
 • 86230 - tandartsen
 • 86907 - vroedvrouwen
 • 87203 - huisvesting personen met psychiatrische problemen
 • 87205 - beschut wonen voor met psychiatrische problemen
 • 88102 - dag- en dienstencentra voor ouderen

Ter herinnering, de flexi-tewerkstelling in de zorg beperkt zich, naast de werkgevers uit de openbare sector met de hiervoor vermelde NACE-codes, tot:

 • PC 330 - het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
  • en van openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301, en 87302
  • met uitsluiting van functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Mots clés

Articles recommandés

Groene en digitale transitie : financiering voor onderzoek en innovatie !

30% minder werknemers overwegen carrièreswitch in vergelijking met 3 jaar geleden

Focus op het ondernemingsverslag 2023 van de NBB