Aanstelling van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën

Ministerraad van 19 april 2024 keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën.

Filip Van de Velde wordt aangesteld als houder van de managementfunctie van voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën. Het mandaat met een duur van zes jaar zal aanvangen op 1 augustus 2024.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Mots clés

Articles recommandés

Fod Financiën is gesloten op 9, 10 en 20 mei 2024

Douane en Accijnzen : sluiting van de kantoren op 9 en 10 mei 2024

Preferentiële oorsprong – informatienota over de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland