Aanvullende pensioenen : FAQ voor zelfstandigen

De FSMA heeft nu een FAQ uitgewerkt over de mogelijkheden waarover zelfstandigen beschikken om een aanvullend pensioen op te bouwen.

Inhoud

A. Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen in een notendop

B. Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

C. Het vrij aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon (VAPZNP)

D. Het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders

Goed om weten

Op de website van de FSMA is in het consumentenluik reeds informatie te vinden over aanvullende pensioenen voor werknemers.

Er wordt meer bepaald een vragen-en antwoordenrubriek (FAQ) aangeboden

  • voor werknemers, voor werkgevers
  • en over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW)


Bron : FSMA, oktober 2023


Mots clés

Articles recommandés

Voor beter verbonden overheidsdiensten voor mensen en bedrijven

Loonbonus : recordaantallen en gemiddelde bedragen toegekend in 2023