Bijna één op de twee ondernemingen misloopt de voordelen van loonoptimalisatie !!!

Bijna de helft van de Belgische bedrijven zou de kosten van hun salarispakket kunnen verlagen maar doet dit niet, zo blijkt uit een bevraging van Partena Professional.

België krijgt vaak kritiek op de hoge loonkosten. Er bestaan oplossingen voor bedrijven om deze kosten te optimaliseren en hun werknemers meer koopkracht te geven. Bijna één bedrijf op twee geeft toe niet ten volle gebruik te maken van deze oplossingen voor loonoptimalisatie, vaak door een gebrek aan middelen of informatie. Dat blijkt uit een recente bevraging van HR-dienstverlener Partena Professional. Hierdoor mislopen bedrijven essentiële financiële voordelen en verminderen ze onbewust ook de voordelen van hun medewerkers. 14,7% van de bedrijven geeft zelfs toe deze mogelijkheden voor optimalisatie helemaal niet te onderzoeken. Minder dan één op de 10 bedrijven zegt wel volledig geoptimaliseerde salarispakketten aan te bieden.

Amper 8,4% van de bedrijven zegt een optimaal salarispakket aan te bieden

47,2% van de bedrijven werkt volgens de bevraging niet actief aan het optimaliseren van hun loonpakketten. Dit geldt vooral voor kleine organisaties met minder dan 50 werknemers (54%). 42% van de grotere bedrijven geeft ook aan dat ze niet van plan zijn om de loonkosten te optimaliseren.

Volgens de cijfers van de Partena Professional-bevraging bieden meer dan 9 op de 10 bedrijven (91,6%) geen geoptimaliseerd salarispakket aan. Desondanks zegt 52,8% van de ondervraagde bedrijven actief te werken aan het uitbreiden van hun salaris- en arbeidsvoorwaardenaanbod.

Een slechte perceptie van loonkosten

Volgens de bevraagde HR-managers zijn de implementatiekosten de belangrijkste oorzaak voor het gebrek aan optimalisatie van de salarispakketten.

Paradoxaal genoeg geeft 13,7% van de HR-managers aan dat ze niet weten hoe ze het aandeel van salariskosten in de totale uitgaven van hun bedrijf moeten inschatten. Ongeveer een derde van hen (34,1%) schat dat de salariskost tussen 21% en 40% van de bedrijfsuitgaven bedraagt, terwijl nog eens een derde van de respondenten (32,1%) het op 41% tot 70% van de totale uitgaven schat.

Dit verschil in perceptie wordt enerzijds verklaard door de onzekerheid die gepaard gaat met het inschatten van de arbeidskosten in bedrijven. Anderzijds varieert het aandeel van de arbeidskosten in de totale kosten naargelang de sector.

"Het is een publiek geheim dat Belgische bedrijven loonpakket beter kunnen optimaliseren. Dit negeren in een moeilijke economische context komt neer op het verwaarlozen van een waardevol potentieel. Dat heeft niet alleen impact op de loonkosten zelf, maar ook op de financiële prestaties van de bedrijven. De kunst om deze voordelen te maximaliseren komt niet alleen de werknemers ten goede, maar zorgt er ook voor dat de bedrijfsuitgaven onder controle blijven. Dit kan elkaar versterken en daar wordt iedereen beter van, zowel werkgevers als werknemers," legt Yves Stox, Managing Consultant bij Partena Professional, uit.

Mobiliteitsbonussen en -budgetten onderbenut

Oplossingen voor het optimaliseren van salarispakketten, ook bekend als "secundaire arbeidsvoorwaarden", omvatten verschillende vouchers, bonussen en extralegale voordelen die aan werknemers worden aangeboden.

Werkgevers betalen voor deze oplossingen minder sociale zekerheidsbijdragen dan voor het brutoloon. Van deze oplossingen worden consumptiebonnen en extralegale voordelen, zoals hospitalisatieverzekering, telefoons en laptops of bedrijfswagens, het vaakst aangeboden door werkgevers.

Maaltijdcheques (72,2%), ecocheques (56,2%) en IT-uitrusting (52,8%) behoren tot de meest voorkomende voordelen die werkgevers in België aanbieden. Wat bonussen betreft, worden forfaitaire bedrijfsonkostenvergoedingen aangeboden door bijna een op twee bedrijven (48,8%) en telewerkvergoedingen door meer dan een derde van de bedrijven (35,1%). Daarentegen biedt 52,8% van de bedrijven geen enkele vorm van bonus (prestatiebonus, collectieve salarisbonus, warrants) aan. Mobiliteitsbudgetten worden aangeboden door slechts 22,1% van de onderzochte bedrijven.

Deze enquête werd uitgevoerd door Partena Professional bij 300 bedrijfsleiders uit verschillende economische sectoren in België, die ongeveer 25.000 werknemers vertegenwoordigen in Belgische bedrijven die klant zijn van verschillende sociale secretariaten.

Mots clés

Articles recommandés