Btw-kloof: in 2017 zijn de EU-landen 137 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen

In 2017 zijn de EU-landen in totaal 137 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen, zo blijkt uit een nieuwe studie van de Europese Commissie. De zogeheten “btw-kloof” – het verschil tussen de verwachte btw-inkomsten en het daadwerkelijk binnengekomen bedrag – is ten opzichte van vorig jaar wat teruggelopen, maar blijft erg groot. Deze aanzienlijke btw-kloof benadrukt opnieuw dat er een ingrijpende hervorming van de Europese btw-regels nodig is. Dit is in 2017 al voorgesteld door de Commissie. Ook dringt zij aan op betere samenwerking tussen de EU-landen om btw-fraude aan te pakken, en op gunstige btw-regels voor legitieme bedrijven en verkopers. De btw-kloof is een maatstaf voor de doeltreffendheid van de btw-handhavings‑ en nalevingsmaatregelen in elk EU-land, omdat zij een inschatting geeft van de gemiste inkomsten door fraude, belastingontwijking en ‑ontduiking, faillissementen, insolventie en verkeerde berekeningen.

Commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane, Pierre Moscovici zei hierover: “Het gunstige economische klimaat en enkele kortetermijnoplossingen van de EU hebben de btw-kloof wat kleiner gemaakt. Maar voor substantiële vooruitgang is een grondige hervorming van het btw-stelsel nodig, om het fraudebestendiger te maken. Onze voorstellen voor een definitief en bedrijfsvriendelijk btw-stelsel blijven op tafel liggen. De EU-lidstaten kunnen het zich niet veroorloven om miljarden te verliezen aan illegale btw-carrouselfraude en inconsistenties in het systeem.”
Roemenië registreerde de grootste nationale btw-kloof: in 2017 kwam 36% minder btw binnen dan geraamd. Op de tweede plaats stond Griekenland (34%) en op de derde plaats Litouwen (25%). De tegenvallers waren het kleinst in Zweden, Luxemburg en Cyprus, die landen liepen slechts 1% van de btw-inkomsten mis. In absolute cijfers was de btw-kloof het grootst in Italië: ongeveer 33,5 miljard euro.

De verschillen tussen de EU-landen zijn nog altijd groot. De btw-kloof nam in 25 landen af en in drie landen toe. Malta (-7 procentpunt), Polen (-6 procentpunt) en Cyprus (-4 procentpunt) lieten de sterkste daling van hun btw-verliezen zien. Zeven andere EU-lidstaten, namelijk Slovenië, Italië, Luxemburg, Slowakije, Portugal, Tsjechië en Frankrijk hebben ook goede resultaten geboekt, hun btw-kloof daalde meer dan 2 procentpunt. De btw-kloof is aanzienlijk gestegen in Griekenland (2,6%) en Letland (1,9%) en licht gestegen in Duitsland (0,2%).

In nominale termen is de btw-kloof in 2017 afgenomen met 8 miljard euro tot 137,5 miljard euro, dat is vergelijkbaar met de afname met 7,8 miljard euro in 2016. In 2017 bedroeg de btw-kloof 11,2% van de totale btw-inkomsten in de EU, vergeleken met 12,2% in 2016. Voor het vijfde jaar op rij is er een dalende trend te zien.

Het vandaag gepubliceerde verslag over de btw-kloof gaat over 2017, aangezien dit het meest recente jaar is waarvoor uitgebreide gegevens over de nationale rekeningen en over de eigen middelen beschikbaar zijn. Het verslag van dit jaar bevat echter een nieuw element: een voorspelling aan de hand van zogenoemde “snelle ramingen” voor het jaar dat aan het publicatiejaar voorafgaat, in dit geval voor 2018. Deze snelle ramingen doen vermoeden dat de btw-kloof zal blijven dalen en in 2018 onder de 130 miljard euro en 10% van de totale btw-inkomsten in de EU zal uitkomen.

Achtergrondinformatie
De studie over de btw-kloof wordt gefinancierd uit de EU-begroting en is relevant voor de EU, maar ook voor de lidstaten, omdat de btw een belangrijke bijdrage levert aan zowel de EU-begroting als de nationale begrotingen. Voor de studie is een top-downmethodiek gevolgd waarbij de btw-kloof wordt geraamd op basis van gegevens uit de nationale rekeningen. De gebruikte methode is in de loop der jaren verbeterd en zorgt nu voor optimale ramingen qua vergelijkbaarheid en nauwkeurigheid.

Meer inoformatie
Voor meer informatie zie onze veelgestelde vragen.
Het volledige verslag en een factsheet vindt u hier.
VIDEO: Commissaris Moscovici over de strijd tegen btw-fraude

Bron: https://ec.europa.eu

    Tags

    • 2017
    • Europa
    • btw-inkomsten
    • btw-kloof