Charter voor verantwoord gebruik van AI in overheidsdiensten: geef je mening voor 30 april!

In 2023 ging de werkgroep Ethics & Law van AI4Belgium (het AI-programma van de FOD BOSA) van start met het opstellen van een Belgisch charter voor verantwoord gebruik van AI in overheidsdiensten.


Lees het charter ...


Welke zijn de volgende doelstellingen van dit charter ?

  • ethische principes vaststellen voor de implementering van AI in overheidsdiensten;
  • de burger uitleg geven over de manier waarop overheidsdiensten AI inzetten en ervoor zorgen dat de burger daar vertrouwen in heeft;
  • het overheidspersoneel bewustmaken van de ethische aspecten van het gebruik van AI en de impact ervan op de mensenrechten, de democratie en de rechtstaat;
  • ambtenaren responsabiliseren voor AI-gebruik;
  • een signaal geven aan de burger dat de Belgische overheidsdiensten het goede voorbeeld geven op het vlak van digitale technologie, dat ze de mens te allen tijde centraal stellen en dat technologie slechts een middel is om het welzijn van de burger te verbeteren.

Geef je mening over het charter

Nadat we ons oor te luister hebben gelegd bij verschillende actoren, specialisten en ambtenaren op verschillende bevoegdheidsniveaus breiden we de consultatie nu uit naar alle geïnteresseerde personen. Op die manier willen we commentaren, voorstellen en opmerkingen over de inhoud van het charter verzamelen.

Zin om deel te nemen en je mening te delen? Vul dan voor 30 april het feedbackformulier in.

Contact

Heb je vragen over het charter? Contacteer ons dan via ai4belgium@bosa.fgov.be.

Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Nieuwe regels voor bronbelastingprocedures (FASTER)