Circulaire 2020/C/124 betreffende de CETA tussen de EU en Canada

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen publiceerde op 28/09/2020 de Circulaire 2020/C/124 betreffende de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de Europese Unie en Canada.


Inhoudstabel

Circulaire 2020/C/124 betreffende de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de Europese Unie en Canada
Inleiding

Deel I: Oorsprongsprotocol
1. Wettelijke basis
2. Definities
3. Algemene principes – oorsprongsregels
3.1. Producten van oorsprong
3.2. Cumulatie van de oorsprong
3.3. Volledig verkregen producten
3.4. Toereikende productie
3.5. Tolerantie
3.6. Ontoereikende productie
3.7. Eenheid van indeling
3.8. Verpakking en verpakkingsmiddelen
3.9. Gescheiden boekhouding
3.10. Toebehoren, reserveonderdelen en gereedschappen
3.11. Stellen of assortimenten
3.12. Neutrale elementen
3.13. Vervoer via een derde land en bewijs van vervoer via een derde land
3.14. Geretourneerde producten van oorsprong
4. Algemene principes – Oorsprongsprocedure & bewijs van oorsprong
4.1. Bewijs van oorsprong
4.2. Verplichtingen met betrekking tot de uitvoer
4.3. Geldigheid van de oorsprongsverklaring
4.4. Verplichtingen met betrekking tot de invoer
4.5. Bewijs met betrekking tot vervoer via een derde land
4.6. Invoer in deelzendingen
4.7. Vrijstelling van oorsprongsverklaring
4.8. Bewijsstukken
4.9. Bewaring van gegevens
4.10. Verschillen en vormfouten
4.11. Controle van de oorsprong
4.12. Herziening en beroep
4.13. Sancties
4.14. Vertrouwelijkheid
4.15. Besluiten vooraf betreffende de oorsprong

Deel II: Het systeem van geregistreerde exporteur en het Canadese “Business Number”
1. Database van geregistreerde exporteurs (REX)
1.1. Registratie van exporteurs en vrijstelling van registratieplicht
1.2. Verplichtingen van de autoriteiten
1.3. Toegangsrechten tot de database
1.4. Gegevensbescherming
1.5. Bekendmaking
1.6. Verplichtingen van exporteurs
2. Het Canadese “Business Number”

Deel III: De oorsprongsverklaring – praktische bepalingen
1. Bepalingen betreffende de oorsprongsverklaring
1.1. Voorwaarden voor het opstellen van een oorsprongsverklaring
1.2. De formulering van de oorsprongsverklaring en de periode van opstellen
1.3. Geldigheid van de oorsprongsverklaring
1.4. Handtekening op de oorsprongsverklaring
1.5. Bepalingen inzake meerdere zendingen
1.6. Bepalingen inzake cumulatie
1.7. Bewaren van bewijzen van oorsprong
1.8. Vervanging van de verklaring van preferentiële oorsprong
2. Codes op de douaneaangifte

DEEL IV: Verificatie
1. Controleprocedure
2. Aanvraagprocedure
3. Controle van de oorsprong
4. Weigering van toekenning van de preferentiële tariefbehandeling
5. Verschillen en vormfouten
6. Controle van de leveranciersverklaring

Deel V: Beschikkingen inzake bindende oorsprongsinlichtingen (BOI)

Deel VI: Andere bepalingen
1. Oorsprongscontingenten
2. De no-drawbackbepaling
2.1. Wat betekent no drawback?
3. Ceuta en Melilla
4. Aanvullende informatie en contact
4.1. Aanvullende informatiebronnen
4.2. Contact

Bijlage 1 – Tekst Verklaring van Oorsprong
Bijlage 2 - Aanvraag tot registratie als geregistreerde exporteur
Bijlage 3 – Leveranciersverklaring
Bijlage 4: INF4
Bijlage 5: Oorsprongscontingenten en alternatieven voor de specifieke oorsprongsregels

Bron: Fisconetplus

  Tags

  • CETA
  • Canada
  • D.I. 561
  • Europa
  • Oorsprongsprotocol
  • Oorsprongsregels
  • preferentiële oorsprong
  • rex-systeem