Commissie levert nieuw bewijs voor de aanpak van O & I voor een concurrerender Europa

De Commissie heeft op 27 juni 2024 de editie 2024 van het prestatieverslag over wetenschap, onderzoek en innovatie ( SRIP) gepubliceerd. De afgelopen twee decennia zijn de EU-investeringen in O & I toegenomen, wat heeft bijgedragen tot het concurrentievermogen van de EU op het gebied van groene technologie, en tot de algemene hoge kwaliteit van het EU-onderzoek.

Drie uitdadingen

In het verslag worden ook drie belangrijke uitdagingen voor EU-O & I belicht:

  1. Onderbenutte O II-ecosystemen: de EU is wereldwijd een topspeler op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, maar wordt geconfronteerd met verschillende belemmeringen bij het optimaal benutten van haar rijke ecosysteem voor O & I. Door de sterke verschillen in de inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (O & O) tussen de lidstaten is de doelstelling van 3 % van het BBP nog lang niet gehaald.
  2. Hardnekkige O/I-kloof: O ale-innovatieactiviteiten hebben de neiging zich op bepaalde plaatsen te concentreren, wat kan worden versterkt door steun te verlenen aan de best presterende activiteiten en actoren.
  3. Technologische kloof ten opzichte van andere regio's in de wereld, mede als gevolg van de complexiteit van het aantrekken van investeringen van de particuliere sector in O & I op EU-niveau. Hoewel de EU grote vooruitgang heeft geboekt met de groene transitie, moet er op digitaal gebied nog vooruitgang worden geboekt.

Sterke en zwakke punten van de prestaties van de EU op het gebied van O & I

Enkele van de belangrijkste bevindingen van de prestaties van het EU-verslag op het gebied van wetenschap, onderzoek en innovatie zijn:

  • De EU behoudt een leidende positie op het gebied van wereldwijde octrooiaanvragen met betrekking tot hernieuwbare energie (29 %) en energie-efficiëntie (24 %).
  • De EU wordt slechts door China overtroffen in termen van wetenschappelijke productie en vertegenwoordigt 18 % van de wereldwijde wetenschappelijke productie. Wat het mondiale aandeel in de meest geciteerde publicaties van de top 10 % betreft, presteert de EU net als de VS, maar achter China. In 2021 stond de EU slechts op de vijfde plaats wat betreft de intensiteit van het O & I (2,3 %), en lag zij onder de VS (3,5 %), Japan (3,3 %), Zuid-Korea (4,9 %) en China (2,4 %), die in 2020 voor het eerst hoger waren dan het niveau van de EU voor de intensiteit van het O & I.
  • In vergelijking met de VS en China is de EU minder gespecialiseerd in belangrijke productiviteitsverhogende technologieën, met name op het gebied van artificiële intelligentie, het internet der dingen, blockchaintechnologieën en kwantumcomputers.
  • De durfkapitaalmarkt in de EU is beperkt in vergelijking met andere regio's in de wereld, wat particuliere investeringen in innovatieve ondernemingen belemmert.

Achtergrond

In het SRIP-verslag worden de dynamiek en de drijvende krachten achter onderzoek en innovatie geanalyseerd. Het verslag verbindt een op indicatoren gebaseerde analyse met een diepgaande behandeling van actuele beleidsvraagstukken, en richt zich daarmee tot een breed publiek van beleidsmakers en analisten op het gebied van zowel onderzoek en innovatie als economische zaken en financiën. Dit is de vijfde editie van de tweejaarlijkse publicatie. De vorige editie (2022) is hier te vinden.

De start van het verslag vindt plaats op 27 juni 2024 van 15: 00 tot 17: 00 uur (CEST). Zij zal de belangrijkste bevindingen van het verslag presenteren en een discussie organiseren met sprekers op hoog niveau over de huidige trends op het gebied van O & I en daarmee verband houdend beleid.

Voor meer informatie

Website over het verslag

Verslag per hoofdstuk

Beleidssamenvatting

Video

Infografiek

Samenwerkingsnetwerken voor onderzoek en innovatie in EU-regio's in de periode 2014-2020

Beoordeling van de economische kloof tussen de regio's van de EU tussen 2000 en 2021

Op zoek naar de beste match. Complementariteit tussen O & I-fondsen in alle regio's van de EU

Volgen van de innovatieprestaties van het land: De innovatie-outputindicator 2023

Mots clés