Coronavirus: richtlijnen voor informatie en actiepunten

Het staat vast: de corona-epidemie waarmee we vandaag allemaal geconfronteerd worden, gaat gepaard met een toenemend aantal moeilijkheden die ons allen vanuit verschillende aspecten raken. Als individu, door onze gezondheid te bedreigen, onze sociale interactie te beperken en onze werk- en vervoersmiddelen te bepalen. Als economische actor, door de gevolgen voor onze ondernemingen, de economische conjunctuur op de beurs en door een reëel besmettingsgevaar in een klimaat waar scepticisme en verwarring heersen. De situatie is ongezien en zeer ernstig.

Betrouwbare informatie
In de huidige context wil u betrouwbare en kwaliteitsvolle informatie ontvangen op het juiste moment. Wat is verboden, wat wordt toegelaten, wat te doen om uzelf te beschermen, welke steunmaatregelen bestaan er… Op het web is er een toevloed aan informatie en analyses. U zal merken dat wij hiertoe hebben bijgedragen via onze blog, door in het bijzonder een aantal belangrijke documenten te publiceren om de huidige, bijzondere actualiteit beter te omvatten en te plaatsen, net als de gevolgen ervan op economisch vlak en voor de bedrijven.

En dan nog… de juiste weg vinden
Wij willen vandaag een zekere methodiek aanbieden door een overzicht aan te geven van websites waar u eenvoudig concrete, correcte en actuele antwoorden kan terugvinden op de talrijke vragen die u zich ongetwijfeld stelt. Wij stellen u deze referentie-websites voor per centraal thema.

Hoewel u de meerderheid van de websites ongetwijfeld kent en u er al vaak een beroep op doet tijdens de uitoefening van uw beroepsactiviteit, willen we uw aandacht vestigen op de vele inspanningen die worden geleverd op vlak van kwaliteit in het kader van de strijd tegen corona. Specifieke websites, veelgestelde vragen of praktische actiepunten, die bovendien zeer regelmatig worden geactualiseerd, vormen betrouwbare bronnen van informatie en praktisch advies. Op basis hiervan zullen wij een selectie van documenten blijven aanbieden. Indien u zelf een document kan aanraden met betrekking tot het coronavirus, kan u ons dit meedelen, zodat wij dit ook in onze blog en nieuwsbrief kunnen opnemen.

Nieuwe en continue maatregelen
Ten gevolge van de recente vergadering van het crisiscomité, heeft de federale regering bijkomend maatregelen genomen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen hebben onder meer een impact op het maatschappelijk leven, en gelden tot 3 april 2020. Andere maatregelen zullen ongetwijfeld snel volgen.
Zorg goed voor uzelf en voor anderen. Elkaar ondersteunen en verantwoordelijkheid dragen voor de gemeenschap, respecteer de voorgeschreven afstand tot elkaar, leef de voorgeschreven maatregelen na en toon uw burgerzin. Ook dit zijn allemaal manieren om efficiënt deel te nemen in de strijd tegen het coronavirus en de verspreiding ervan.

Emmanuel DEGREVE
Voorzitter van de Stichting

Hieronder geven wij u een overzicht van referentiewebsites, gegroepeerd per centraal thema, en allen met betrekking tot de coronacrisis.

Opvolging actualiteit, federale en regionale steunmaatregelen – veelgestelde vragen
Federaal

Voor informatie over het coronavirus, de verspreiding ervan en de maatregelen die worden genomen, kan u de referentiewebsite raadplegen: www.info-coronavirus.be/nl, of telefonisch contact opnemen met de federale infolijn – 0800 14 689.

Website en documenten: Crisiscentrum – Ministerraad – persberichten van de eerste Minister – coronavirus – nieuwe maatregelen – ingesteld tot 3 april 2020 - Maatregelen tegen het coronavirus (Covid-19): veelgestelde vragen - versterke maatregelen vanaf 18/03/2020

Vlaams gewest

Contactpunt: gratis telefoonnummer – 0800 20 55 via whatsapp of via info@vlaio.be
Veelgestelde vragen via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).
Coronacrisis: bijkomende maatregelen om bedrijven te ondersteunen (Hinderpremie bij verplichte sluiting handelszaak - Crisiswaarborgen en anderen)
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Waals gewest
1890. enige referentiewebsite en telefoonnummer (1890) - FAQ - Mesures de soutien aux entreprises

Brussels Hoofdstedelijk gewest
1819.be referentiewebsite en telefoonnummer (1819) - website coronavirus – steunmaatregelen voor bedrijven

Gezondheidsrisico’s, maatregelen met een impact op het dagelijks leven, informatie voor reizigers
Organisation mondiale de la Santé - Directives pour les entreprises de l'Organisation mondiale de la santé – questions les plus fréquentes

Wereldgezondheidsorganisatie – Richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor bedrijven – veelgestelde vragen

FOD Buitenlandse zaken – op reis in het buitenland – noodnummer voor Belgen die momenteel in het buitenland verblijven: 02/501 40 00

European Centre for Disease Prevention and Control
European Commission – Public Health
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vermijden
Vragen gezondheid : 0800/14.689

Fiscale steunmaatregelen
FOD Financiën – Steunmaatregelen betreffende het coronavirus – (afbetalingsplan – personenbelasting/vennootschapsbelasting – bedrijfsvoorheffing – btw) - CORONAVIRUS - BIJKOMENDE STEUNMAATREGELEN: - Telewerk van grensarbeiders
Waals gewest – Brussels Hoofdstedelijk gewest – Vlaams gewest
Itaa,coronabrochure

Economische risico’s - impact
FOD Economie – Steunmaatregelen voor bedrijven – economische impact
NBB - Toezichtsmaatregelen
Verbodsbepalingen – betrokken ondernemingen

Ondernemingen, werkgevers,werknemers
RVA – tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en omwille van economische redenen
Aanmoediging telewerk
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Arbeidsovereenkomst
Sociale zekerheid - werkgeversbijdrage
Agoria (Werknemer/werkgever – juridisch plan – economisch en fiscaal plan – regionale maatregelen)
Fevia – website coronavirus
BECI – website, veelgestelde vragen…
Unizo - Alles wat je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf - Veelgestelde vragen
UWE – informatie voor ondernemingen
UCM - informatie coronavirus
Safeonweb - Phishing, fake news
SD Worx – Veelgestelde vragen
Sociale zekerheid – minnelijk afbetalingsplan
Itaa,coronabrochure

Zelfstandigen
Socialeverzekeringsfondsen – (vermindering voorlopige sociale bijdragen voor 2020)
RSVZ – Maatregelen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht – uitstel of vrijstelling betaling sociale bijdragen – vermindering voorlopige bijdragen) - 0800/12.018

      Tags

      • Coronavirus
      • Informatie