De Brusselse werkloosheidscijfers

Het aantal uitkeringsgerechtigde Brusselse werkzoekenden neemt af

Het Brussels gewest telt in juni 2023 4,2% minder uitkeringsgerechtigde werkzoekenden dan vorig jaar. In totaal zijn er in 87.218 werkzoekende Brusselaars (+3,2%). De toename bevindt zich in de werkloosheid van korte duur: het aantal Brusselse werkzoekenden dat minder lang dan een jaar bij Actiris ingeschreven is, stijgt met 12% vergeleken met juni vorig jaar. Het aantal werkzoekenden dat tussen 1 en 2 jaar (-1,9%) of langer dan 2 jaar (-1,5%) naar werk zoekt, neemt wel af. De jongerenwerkloosheid (<25) stijgt met 13,7%.

Download het volledige persbericht

202306_Persbericht Actiris_De Brusselse werkloosheidscijfers.pdf198 KB

Bron: Actiris

Mots clés

Articles recommandés

Cross-border workers colloquium – herbekijk de livestream : drie knelpunten in de praktijk

De Brusselse werkloosheidscijfers