De Brusselse werkloosheidscijfers

Aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden daalt verder

Het Brussels gewest telt in juli 3,8% minder uitkeringsgerechtigde werkzoekenden dan vorig jaar. Hun aantal zakt tot 52.609. In totaal telt het gewest 89.231 werkzoekenden, een stijging van 3,6% vergeleken met juli 2022. De toename is vooral te vinden in de werkloosheid van korte duur: het aantal Brusselse werkzoekenden dat minder dan een jaar bij Actiris ingeschreven is, stijgt met 11,5% op jaarbasis. Het aantal werkzoekenden die tussen 1 en 2 jaar ingeschreven zijn blijft stabiel (+0,6%). Bij langdurige werkzoekenden (2 jaar of langer) ziet Actiris een daling van 1,2%.

Downloaden het volledige persbericht​


Bron: Actiris

Mots clés

Articles recommandés

Circulaire 2024/C/15 over de belastingverminderingen voor werkloosheidsuitkeringen

Circulaire 2024/C/10 over de bijkomende vermindering voor werkloosheidsuitkeringen – bijgewerkte maximumbedragen aanslagjaar 2024

Evolutie van de winstmarges van bedrijven en inflatie