De Brusselse werkloosheidscijfers_

In september 2023 telde het Brussels Gewest 91.088 werkzoekenden, een stijging van 3,4% ten opzichte van september 2022. Het aantal Brusselse uitkeringsgerechtigde werkzoekenden daalt echter met 4%.

Bron: Actiris

Mots clés

Articles recommandés

Cross-border workers colloquium – herbekijk de livestream : drie knelpunten in de praktijk

De Brusselse werkloosheidscijfers

Welke belasting is de afgelopen jaren 25 keer zo hoog geworden?