De GBA publiceert een rapport over de implementatie van de AVG bij KMO's in België

Het rapport onthult de uitdagingen van KMO’s aangehaald door het merendeel van de bevraagde sectororganisaties. De GBA zal bijgevolg samen met haar partners zoveel mogelijk rekening houden met de conclusies van dit rapport bij de ontwikkeling van nieuwe conformiteitsinstrumenten die beantwoorden aan de specifieke behoeften van KMO's.

In het kader van het project BOOST, organiseerde onze academische partner de Vrije Universiteit Brussel (VUB) bijeenkomsten met sectororganisaties om de huidige kennis en uitdagingen van KMO’s jegens de AVG in kaart te kunnen brengen.

Daarom heeft de VUB een rapport opgesteld over de resultaten van de besprekingen met deze organisaties.

Het rapport onthult de uitdagingen van KMO’s aangehaald door het merendeel van de bevraagde sectororganisaties:

 • de samenwerking met derde partijen als verwerker;
 • het gebrek aan financiële middelen om maatregelen te nemen en zich voldoende te informeren;
 • het gebrek aan kennis over de rechten van betrokkenen en
 • de ontmoediging door ingewikkelde administratieve processen.

De GBA zal bijgevolg samen met haar partners zoveel mogelijk rekening houden met de conclusies van dit rapport bij de ontwikkeling van nieuwe conformiteitsinstrumenten die beantwoorden aan de specifieke behoeften van KMO's.
David Stevens, Voorzitter van de GBA: "Zoals in ons strategisch plan staat, zijn de KMO’s een van de prioriteiten van de GBA en wij hechten veel belang aan de ondersteuning van de KMO’s. Het feit dat deze sector als een van de prioritaire sectoren bepaald werd,  betekent niet noodzakelijkerwijs dat er meer sancties aan KMO’s opgelegd zullen worden".

Conclusies ?


Uit de voorgaande paragrafen kunnen we concluderen dat het naleven van de AVG voor KMO’s zonder interne en/of externe adviseur niet altijd even evident is. De resultaten tonen aan dat KMO’s zowel wat betreft transparantie, als inzake de Data Protection Impact Assessment en de begrippen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker drempels ervaren.


Die uitdagingen zijn enerzijds toe te schrijven aan een gebrek aan kennis en besef, anderzijds aan een gebrek aan bruikbare informatie en tools. Gezien KMO’s doorgaans de middelen en kennis niet hebben om juridisch complexe documentatie om te (laten) zetten in praktische toepassingen, dienen de GBA en sectororganisaties zulke bruikbare informatie en tools te voorzien. Naar mening van de bevraagde sectororganisaties hebben KMO’s op individueel niveau doorgaans geen interesse om kennis te vergaren over de AVG, maar willen ze voornamelijk ondersteund worden door de nodige instanties, in het bijzonder sectororganisaties. We moeten in het achterhoofd houden dat niet alle KMO’s lid zijn van een sectororganisatie, en we op deze manier een deel van de markt uit het oog verliezen.

Het merendeel van de KMO’s, zo blijkt uit de resultaten, heeft het om te beginnen moeilijk met de administratieve stappen die moeten worden ondernomen om te voldoen aan de AVG. Er is nood aan praktische en bruikbare informatie die eenvoudig te begrijpen is, en het liefst toegepast op concrete problemen per sector. KMO’s willen immers geen kennis vergaren van de gehele verordening, maar willen louter zelf in orde zijn met de verplichte regelgeving.

Voor meer informatie over het project BOOST, neem contact op met Pavlina Peneva via mail pavlina.peneva@apd-gba.be.

  Tags

  • GDPR
  • KMO
  • Project Boost
  • VUB
  • strategisch plan