De inflatie stijgt in januari van 1,35 naar 1,75%. : de derde stijging op rij !

Consumptieprijsindex van januari 2024

  • consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,63 punt of met 0,49%.
  • De inflatie op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,28% naar 1,71%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in januari 126.56 punten.
  • De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) daalt voor de 10de maand op rij en komt deze maand uit op 6,58% tegenover 7,03% in december. De bijdrage van voeding tot de inflatie bedraagt momenteel 1,31 procentpunt.
  • De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, daalt voor de 8ste maand op rij en bedraagt 4,70% in januari, tegenover 5,47% in december.
  • De belangrijkste prijsstijgingen in januari hadden betrekking op zuivelproducten, huishoudelijke diensten, brood en granen, alcoholische dranken en huur. Aardgas, motorbrandstoffen, vliegtuigtickets, elektriciteit en hotelkamers hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De inflatie bedraagt in januari 1,75% tegenover 1,35% in december en 0,76% in november. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,71%, tegenover 1,28% in december en 0,87% in november. De inflatie zonder energieproducten is gedaald tot 5,01%, tegenover 5,70% in december en 6,22% in november. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 4,70% in januari, tegenover 5,47% in december en 5,95% in november.


Toelichting over de inflatie

Wat energie betreft, zien we sinds februari 2023 een negatieve inflatie, die deze maand -22,30% bedraagt ten opzichte van -26,46% vorige maand en -32,90% in november. Voor elektriciteit bedraagt de inflatie momenteel -31,7% tegenover -35,5% vorige maand. Voor aardgas gaat ze van -58,9% vorige maand naar -51,9% deze maand. In vergelijking met vorige maand daalden de aardgasprijzen met 15,4% en de elektriciteitsprijzen met 3,3%. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 4,4% gedaald in één jaar tijd. De motorbrandstofprijzen lagen 3,2% lager dan in januari vorig jaar en daalden deze maand met 2,1% ten opzichte van vorige maand.

De inflatie voor de diensten daalt van 6,44% naar 5,15%. De inflatie voor huur is gestegen van 5,57% naar 5,91%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 6,58%, tegenover 7,03% vorige maand. Deze inflatie is sinds begin 2022 fors toegenomen om in maart 2023 met 17,02% het hoogste punt te bereiken. Sindsdien is ze geleidelijk gedaald tot het niveau van 6,58% in januari 2024.

De terugval van de algemene inflatie in de afgelopen maanden kan toegeschreven worden aan de daling van de prijzen van energie. De energie-inflatie gaat van -26,46% in december 2023 tot -22,30% in januari 2024 en draagt -2,66 procentpunten bij aan de totale inflatie. Voeding, met een inflatie van 6,58%, levert een bijdrage van 1,31 procentpunten.


De prijs voor aardgas daalde in januari met 15,4% ten opzichte van de voorgaande maand. De prijs van elektriciteit is deze maand gemiddeld met 3,3% gedaald.


Enkele producten en diensten die ten opzichte van januari vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend:
Inflatie
Verse zeevruchten
50,7%
Gerookte vis en zeevruchten
38,5%
Olijfolie
29,4%
Wijn op basis van ander fruit (cider, …)
23,9%
Andere tabakswaren (roltabak)
18,3%
Alcoholvrije bieren
17,3%
Aardappelen
16,6%
Artikelen voor huisdieren (o.a. voeding)
15,1%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van januari vorig jaar sterk in prijs zijn gedaald, zijn:

Dalend:
Inflatie
Aardgas
-51,9%
Elektriciteit
-31,7%
Thee
-15,5%
Videoapparatuur (televisie)
-9,6%
Ontbijtgranen
-9,1%
Mobiele telefoondiensten
-8,5%
Voorbespeelde opslagmedia (bluray, dvd)
-8,5%
Benzine
-6,2%

De hoofdgroep die in januari de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is ‘voeding en niet-alcoholische dranken’ met 1,03 procentpunt. De groep “huisvesting, water en energie” heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -2,78 procentpunten.


De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is ‘voeding en niet-alcoholische dranken’ met 1,16 procentpunten. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door ‘huisvesting, water en energie’ met -1,92 procentpunt.


De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 1,5% in januari 2024

Toelichting over de indexniveaus


De consumptieprijsindex is in januari 2024 met 0,63 punt of 0,49% gestegen tot 130,08 punten, tegenover 129,45 punten in december 2023 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in januari met 0,66 punt en bedraagt 130,19 punten tegenover 129,53 punten in december. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in januari 126,56 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 128,11 punten.

De belangrijkste prijsstijgingen in januari hadden betrekking op zuivelproducten, huishoudelijke diensten, brood en granen, alcoholische dranken en huur. Aardgas, motorbrandstoffen, vliegtickets, elektriciteit en hotelkamers hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend:
Invloed:
Dalend:
Invloed:
Zuivelproducten
+0,125 punt
Aardgas
-0,200 punt
Huishoudelijke diensten
+0,110 punt
Motorbrandstoffen
-0,090 punt
Brood en granen
+0,100 punt
Vliegtickets
-0,085 punt
Alcoholische dranken
+0,090 punt
Elektriciteit
-0,080 punt
Huur
+0,080 punt
Hotelkamers
-0,070 punt

Zuivelproducten stegen deze maand gemiddeld met 4,1%. Huishoudelijke diensten werden gemiddeld 8,3% duurder. Brood en granen stegen gemiddeld 2,3% in prijs. Alcoholische dranken werden gemiddeld 3,9% duurder. Huur werd gemiddeld 1,0% duurder dan vorige maand.

Aardgas daalde deze maand gemiddeld met 15,4%. Motorbrandstoffen werden gemiddeld 2,1% goedkoper. De prijzen voor vliegtickets daalden gemiddeld 11,6% in prijs. Elektriciteit werd gemiddeld 3,3% goedkoper. Hotelkamers werden gemiddeld 5,3% goedkoper dan vorige maand.

2013 = 100
Oktober
November
December
Januari
Consumptieprijsindex
128,67
128,89
129,45
130,08
Inflatie
0,36%
0,76%
1,35%
1,75%
Gezondheidsindex
128,30
128,55
129,53
130,19
Afgevlakte gezondheidsindex*
125,65
125,73
125,91
126,56
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Mots clés

Articles recommandés

Een op de drie Belgische bedrijven investeerde al in AI op de werkvloer

Update over BTW in het digitale tijdperk (ViDA)

Verhoging van bepaalde sociale uitkeringen op 1 mei 2024