De inflatie stijgt tot 3,37% in april 2024 !!!

Consumptieprijsindex van april 2024

  • De inflatie stijgt in april van 3,18% naar 3,37%.
  • De consumptieprijsindex daalt deze maand met 0,63 punt of met 0,48%.
  • De inflatie op basis van de gezondheidsindexstijgt van 3,09% naar 3,28%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 128,32 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 128,11 punten, werd hierbij overschreden.
  • De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) daalt voor de 13e maand op rij en komt deze maand uit op 0,25% tegenover 3,21% in maart. De bijdrage van voeding tot de inflatie bedraagt momenteel 0,06 procentpunt.
  • De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, daalt voor de 11e maand op rij en bedraagt 3,26% in april, tegenover 3,85% in maart.
  • De belangrijkste prijsstijgingen in april hadden betrekking op motorbrandstoffen, hotelkamers en restaurants en cafés. Zuivelproducten, fruit, vlees, brood en granen, kleding, buitenlandse reizen en citytrips, elektriciteit, vis en zeevruchten, artikelen voor huisdieren en vakantiedorpen hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

De inflatie bedraagt 3,37% in april, tegenover 3,18% in maart en 3,20% in februari. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 3,28%, tegenover 3,09% in maart en 3,22% in februari. De inflatie zonder energieproducten daalt tot 2,87% tegenover 3,86% in maart en 5,04% in februari. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedroeg 3,26% in april, tegenover 3,85% in maart en 4,25% in februari.


Toelichting over de inflatie

Wat energie betreft, zien we voor de eerste keer sinds maart 2023 een positieve inflatie, deze bedraagt deze maand 9,19% ten opzichte van -1,61% vorige maand en -5,34% in februari. Voor elektriciteit bedraagt de inflatie momenteel 1,9% tegenover -14,9% vorige maand. Voor aardgas evolueert de inflatie van 29,0% vorige maand naar 87,5% deze maand. In vergelijking met de voorgaande maand zijn de aardgasprijzen met 2,3% en de elektriciteitsprijzen met 2,4% gedaald. De stijging van de inflatie de laatste maanden is het gevolg van het uitdovend effect van de impact van het basispakket voor elektriciteit en aardgas. In maart verdween het laatste effect van het basispakket uit het indexcijfer. Het verdwijnen van het basispakket heeft dan ook nog tot en met maart 2025 een verhogend effect op de inflatie. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 6,1% gedaald in één jaar tijd. De motorbrandstoffen werden 3,4% duurder dan in april vorig jaar en zijn deze maand 3,2% gestegen ten opzichte van vorige maand.

De inflatie voor de diensten daalde van 5,04% naar 4,93%. De inflatie voor huur daalt van 5,62% naar 5,43%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 0,25% tegenover 3,21% vorige maand. Deze inflatie is sinds begin 2022 fors gestegen om met 17,02% in maart 2023 een piek te bereiken. Sindsdien daalde de inflatie geleidelijk tot het niveau van 0,25% in april 2024.

De inflatie van energie gaat van -1,61% in maart naar 9,19% in april en draagt 0,77 procentpunt bij aan de totale inflatie. Voeding, met een inflatie van 0,25%, levert een bijdrage van 0,06 procentpunt.


De prijs voor aardgas daalde in april met 2,3% ten opzichte van de voorgaande maand. De prijs van elektriciteit is deze maand gemiddeld met 2,4% gedaald.


Enkele producten en diensten die ten opzichte van april vorig jaar sterk in prijs zijn gestegen, zijn:

Stijgend:
Inflatie
Aardgas
87,5%
Verse zeevruchten
32,6%
Andere tabakswaren (roltabak)
24,5%
Alcoholvrije bieren
21,9%
Lichte bieren
20,4%
Olijfolie
17,4%
Wijn op basis van ander fruit (cider)
17,1%
Kranten
14,3%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van april vorig jaar sterk in prijs zijn gedaald, zijn:

Dalend:
Inflatie
Smartphones
-16,5%
Videoapparatuur (o.a. televisie)
-15,0%
Pizza en quiche
-14,6%
Computers (laptops)
-12,3%
Deegwaren en couscous
-9,0%
Voorbespeelde opslagmedia (DVD, bluray, …)
-9,0%
Thee
-8,9%
Mobiele telefoondiensten
-8,8%

De hoofdgroep die in april de grootste positieve impact[i] had op de inflatie is “Huisvesting, water en energie” met 0,75 procentpunt. De groep “Voeding en alcoholvrije dranken” had de grootste negatieve impact met -0,83 procentpunt.


De hoofdgroep met de grootste bijdrage [ii] tot de inflatie is “Huisvesting, water en energie” met 1,17 procentpunt. De groep “Voeding en alcoholvrije dranken” leverde de kleinste bijdrage tot de inflatie met -0,03 procentpunt.


De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België 4,9% in april 2024.

Toelichting over de indexniveaus


De consumptieprijsindex is in april 2024 met 0,63 punt of 0,48% gedaald tot 131,10 punten, tegenover 131,73 punten in maart 2024 (2013=100). De gezondheidsindex daalt in april met 0,90 punt en bedraagt 130,85 punten tegenover 131,75 punten in maart. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 128,32 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 128,11 punten, werd hierbij overschreden. Dit betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in mei met 2% worden verhoogd. De wedden in de openbare sector worden in juni met 2% geïndexeerd. De vorige spilindexoverschrijding vond plaats in oktober 2023. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 130,67 punten.

De belangrijkste prijsstijgingen in april betroffen motorbrandstoffen, hotelkamers en restaurants en cafés. Zuivelproducten, fruit, vlees, brood en granen, kleding, buitenlandse reizen en citytrips, elektriciteit, vis en zeevruchten, artikelen voor huisdieren en vakantiedorpen hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend:
Invloed:
Dalend:
Invloed:
Motorbrandstoffen
+0,145 punt
Zuivelproducten
-0,125 punt
Hotelkamers
+0,090 punt
Fruit
-0,120 punt
Restaurants en cafés
+0,050 punt
Vlees
-0,085 punt


Brood en granen
-0,075 punt


Kleding
-0,070 punt


Buitenlandse reizen en citytrips
-0,065 punt


Elektriciteit
-0,060 punt


Vis en zeevruchten
-0,060 punt


Artikelen voor huisdieren
-0,060 punt


Vakantiedorpen
-0,060 punt

De prijs van motorbrandstoffen is gemiddeld met 3,2% gestegen. Hotelkamers stegen deze maand met 6,8%. Restaurants en cafés stegen gemiddeld 0,6% in prijs.

Zuivelproducten werden deze maand gemiddeld 4,0% goedkoper. Fruit en vlees werden respectievelijk 5,7% en 1,6% goedkoper. De prijs voor brood en granen daalde gemiddeld met 1,7%. Kleding kostte deze maand gemiddeld 1,3% minder. Buitenlandse reizen en citytrips werden gemiddeld 2,2% goedkoper. Elektriciteit daalde gemiddeld 2,4% in prijs. Vis en zeevruchten en artikelen voor huisdieren werden deze maand gemiddeld respectievelijk 4,0% en 4,7% goedkoper. De prijs voor vakantiedorpen daalde gemiddeld met 5,6%.

2013 = 100
Januari
Februari
Maart
April
Consumptieprijsindex
130,08
131,01
131,73
131,10
Inflatie
1,75%
3,20%
3,18%
3,37%
Gezondheidsindex
130,19
130,95
131,75
130,85
Afgevlakte gezondheidsindex*
126,56
127,21
127,99
128,32
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Mots clés

Articles recommandés

Partena Professional en Paybix bundelen krachten om internationale tewerkstelling te vergemakkelijken

De economische groei blijft zowat constant en de inflatie zal weer afnemen