De innovatieprestaties van Europa verbeteren gestaag, maar in verschillende snelheden tussen de lidstaten

De innovatieprestaties van de Europese Unie blijven gestaag verbeteren tot een stijging van 10 % sinds 2017 en een groei van 0,5 % tussen 2023 en 2024. Volgens de editie 2024 van het Europees innovatiescorebord (EIS), dat vandaag is gepubliceerd, hebben de meeste EU-lidstaten hun innovatieprestaties gestimuleerd, maar de toename verschilt sterk van elkaar.

Belangrijkste bevindingen

Tussen 2023 en 2024 zijn de nationale innovatieprestaties voor 15 lidstaten gestegen, terwijl zij voor een andere groep van 11 lidstaten zijn gedaald. Kroatië is stabiel gebleven. In vergelijking met de vorige editie:

  • Denemarken blijft het meest innovatieve EU-land, gevolgd door Zweden, dat de rangschikking tussen 2017 en 2022 leidde.
  • Twee landen behoren nu tot een andere prestatiegroep. Estland werd een sterke innovator na een gestage groei sinds 2017. België, dat in 2023 een innovatieleider was, verhuisde naar de categorie „Strong Innovators”, hoewel het zijn vijfde plaats in de algemene rangschikking handhaafde.

Uit een bredere analyse, waarbij ook andere Europese landen en geselecteerde mondiale concurrenten betrokken zijn, blijkt dat het internationale landschap verandert. Zwitserland is het meest innovatieve Europese land en Zuid-Korea blijft in 2024 de meest innovatieve concurrent ter wereld, terwijl China Japan heeft overtroffen en de kloof met de EU geleidelijk aan aan het dichten is.

In de mondiale context houdt de EU een solide positie in en toont zij sterke prestaties in de meeste indicatoren, onder meer bij kmo's die product- en procesinnovaties en milieugerelateerde technologieën introduceren. De EU staat nog steeds voor uitdagingen in vergelijking met haar belangrijkste mondiale concurrenten op gebieden als intellectuele activa, samenwerking tussen innovatieve kmo's en O & O-uitgaven in het bedrijfsleven.

Figuur 3: Innovatieprestaties in vergelijking met de EU-2017 in de 27 lidstaten — een vergelijking met 2023.

Figuur 3: Innovatieprestaties in vergelijking met de EU-2017 in de 27 lidstaten — een vergelijking met 2023.


De innovatieleiders beschikken over bijzonder aantrekkelijke onderzoekssystemen en zijn sterk gedigitaliseerd. De sterke innovatoren tonen aanzienlijke sterke punten in hun innovatie-ecosystemen (product- en bedrijfsinnovaties). Onder de gematigde innovatoren is er een reeks positieve trends, met name de ontwikkeling van samenwerking op het gebied van onderzoek; overwegende dat opkomende innovatoren over het algemeen een positief traject hebben laten zien wat de innovatieprestaties betreft, maar dat zij nog steeds achterblijven;

Hoewel de prestatieverschillen tussen de sterke innovatoren en gematigde innovatoren tussen 2017 en 2024 licht zijn verkleind, werden zij meer uitgesproken onder de innovatieleiders en opkomende innovatoren. Er zijn ook aanhoudende geografische verschillen in innovatieprestaties: innovatieleiders en de meeste sterke innovatoren bevinden zich voornamelijk in Noord- en West-Europa en veel van de gematigde en opkomende innovatoren in Zuid- en Oost-Europa.

Achtergrond

Het Europees innovatiescorebord (EIS) is een jaarlijkse publicatie van de Europese Commissie met een vergelijkende beoordeling van de innovatieprestaties van de EU-lidstaten, naburige Europese landen en geselecteerde mondiale concurrenten. Het EIS is gebaseerd op 32 indicatoren die betrekking hebben op economie, bedrijfsleven en ondernemerschap, innovatieprofielen, governance en beleidskader, klimaatverandering en demografie.

Het EIS 2024 bestrijkt alle EU-lidstaten, 12 naburige Europese landen, waaronder Moldavië, voor het eerst en, met een kleinere reeks indicatoren, 11 mondiale concurrenten. In het EIS 2024 worden de lidstaten ingedeeld in vier innovatiegroepen op basis van hun scores:

  • Innovatieleiders (prestaties liggen boven 125 % van het EU-gemiddelde);
  • Sterke innovatoren (tussen 100 % en 125 % van het EU-gemiddelde),
  • Gematigde innovatoren (tussen 70 % en 100 % van het EU-gemiddelde) en
  • Opkomende innovatoren (minder dan 70 % van het EU-gemiddelde).

Het scorebord is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en belanghebbenden te ondersteunen bij het begrijpen van het innovatielandschap, het vinden van sterke en zwakke punten en het formuleren van empirisch onderbouwd beleid om innovatie in heel Europa te bevorderen.

Het EIS 2024 gaat vergezeld van een geactualiseerd en vernieuwd interactief instrument dat op maat gemaakte vergelijkingen biedt om landenprofielen te visualiseren en de relatieve sterke en zwakke punten en trends onder de aandacht te brengen en correlaties tussen indicatoren te onderzoeken.

De nieuwe Europese innovatieagenda, die in 2022 van start is gegaan, is van cruciaal belang om de innovatiekloof te dichten door de ontwikkeling van geavanceerde technologieën te versnellen en een dynamische omgeving voor start-ups en gevestigde bedrijven in heel Europa te bevorderen. Er zijn aanzienlijke inspanningen geleverd om initiatieven in het kader van de kernprioriteiten van de agenda uit te voeren, zoals de tenuitvoerlegging van nieuwe richtlijnen in de financiële sector, de invoering van nieuwe mechanismen en fondsen om durfkapitaal aan te moedigen, en het bieden van opleidingsmogelijkheden voor deeptech-talent.

Meer informatie


Europees Innovatiescorebord (EIS) 2024

Europees innovatiescorebord 2024 — Samenvatting

Vragen en antwoorden over het Europees innovatiescorebord 2024

Eis 2024 — Bijlage B (prestatie per indicator)

Methodologisch verslag van EIS 2024

Eis 2024 — Database EU-landen en buurlanden

Eis 2024 — Database EU en concurrenten wereldwijd


Deze pagina is vertaald via machinevertaling. Terug naar de oorspronkelijke taal. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de nauwkeurigheid van deze machinevertaling.

Mots clés

Articles recommandés

De haven van Antwerpen blijft een belangrijk knooppunt voor de invoer van cocaïne

Goed 69.000 voltijds equivalenten tewerkgesteld in onderzoek en ontwikkeling

Ontdek de werkelijke reden van uw bedrijf: waarom is dit cruciaal voor uw succes?